OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 

Opevinkki

VAHVUUDET JA TULEVAISUUSOHJAUS

Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi –hanke on toteuttanut lukioissa tulevaisuusohjausta ja syventänyt lukiolaisten ymmärrystä omista vahvuuksistaan. Vahvuuksia voi käsitellä esimerkiksi toimintakorttien avulla tai vaikka tehdä VIA-vahvuustestin. Ohjeita ja materiaaleja vahvuus -työskentelyyn löytyy Sujuvan sivuilta. https://sujuvahanke.wordpress.com/tulevaisuusohjaus/toisessa-tapaamisessa-kasiteltyja-asioita/

Hankkeessa toteutettu tulevaisuusohjaus on koostunut kuudesta teemasta: tulevaisuudensuunnitelmista, vahvuuksista, arvoista, työelämätaidoista, pohjoisten korkeakoulujen tarjonnasta ja unelmista. Sisältöihin ja materiaaleihin voi tutustua Tulevaisuusohjaus -sivuiltamme. https://sujuvahanke.wordpress.com/tulevaisuusohjaus/

Vinkin jakaja: Sujuva –tiimi

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
Opetus- ja kasvatusala

Uutiskirjearkisto
Videopit

Oulun yliopisto