UUTISKIRJEARKISTO > TALVI 2016

TVT –agenteista tutoropettajiksi?

Opetusministeriö julkisti osana hallituksen kärkihankkeita opettajankoulutuksen kehittämisohjelman. Ohjelmaan sisältyy mm. tutoropettajatoiminnan käynnistäminen ja tutoropettajien kouluttaminen. Tutoropettaja kehittää koulujen toimintakulttuuria esimerkiksi uudistamalla pedagogiikkaa, edistämällä opetuksen digitalisaatiota ja tukemalla yhteisopettajuuden kehittämistä.

TVT –agenteista tutoropettajiksi?

Selänteen alueen kunnissa tutoropettajatyyppistä toimintaa on toteutettu jo vuodesta 2015 Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä Osaava-hankkeissa. Hankeverkostoon kuuluvat Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi ja Kärsämäki sekä yhteistyökumppanina Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus (TOPIK).  Selänteelle on muodostettu koulujen opettajista tutoropettajia vastaava tieto- ja viestintätekniikan agenttien verkosto. Tvt-agentit edistävät tietostrategian jalkauttamista alueella ja ohjaavat opettajia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön haasteissa.

Agenttiverkostossa on mukana kaksi opettajaa jokaisesta Selänteen alueen kunnasta. Eri luokka-asteita (alakoulu, yläkoulu ja lukio) edustavat agentit tapaavat toisiaan säännöllisesti. Tapaamisissa he saavat vertaistukea toisiltaan, jakavat ideoita ja luovat yhteisiä toimintatapoja tvt -opetuskäytön kehittämiseen Selänteellä.  Yhteistyön yhtenä tuloksena agentit organisoivat syksyllä 2016 Totta vai Tarua -kuvakilpailun, joka haastoi niin oppilaat kuin opettajatkin hyödyntämään tvt:aa koulun arjessa. Kuvakilpailu toteutettiin yhtä aikaa kaikissa alueen kunnissa. Koulujen yhteisessä verkkoympäristössä jaettiin yli 150 oppilaiden yksin tai yhdessä tekemää upeaa taideteosta.

Tarja Tervola

Mikko Ojala

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä -hankkeissa on tuettu alueen kouluja tietostrategiatyössä ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä vuodesta 2014.

Lisätietoja: https://osaavaselanne.wordpress.com/

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus