UUTISKIRJEARKISTO > TALVI 2016

Digitalisaatio - väline koulun, opetuksen ja oppimisen kehittämiseen

Koulujen ja opetuksen digitalisaatiossa on monta ulottuvuutta: digitalisaation johtaminen, tvt-strategia ja sen jalkauttaminen, henkilöstön digiosaaminen, infra ja laitepuoli, digitaalinen materiaali ja pedagogiikka ja oppiminen digitaalisissa ympäristöissä. Muun muassa näiden teemojen ympärillä liikuttiin OPH:n Valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä 7.-8.12.2016 Helsingin Messukeskuksessa.

Digitalisaatio tuo kouluihin muutoksen, joka tarkoittaa ennen kaikkea toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittymistä. Se, miten näitä asioita kouluissa kehitetään, on pitkälti johdon käsissä. Digiosaamisen kehittäminen kouluissa on oltava tasa-arvoista. On rehtorin velvollisuus huolehtia, että niin oppilaat kuin opettajat pääsevät kaikki kehittämään digitaitojaan. Tähän vaikutetaan ennen kaikkea koulun toimintakulttuurin kehittämisellä: osaamisen jakaminen, vertaistuki ja yhteistyö ovat tämän päivän kouluorganisaatioiden avainsanoja.

Laitteisiin ja tekniikkaan liittyvä tasa-arvo digitalisaatiossa on haaste, jossa eroja koulujen välillä pyritään kaventamaan mm. OPH:n laitetuen avulla ja infran kuntoon saaminen kaikkialla on Opetushallituksen johtajan Aulis Pitkälän mukaan tärkeä ponnistus. Kaikkialla ei päästä kovin pian laitteiden suhteen 1:1 periaatteeseen, mutta vaatimattomammallakin varustetasolla pääsee koulussa silti jo pitkälle. Verkon maksuttomat sovellukset, yhteisöllinen oppiminen ja välineiden yhteiskäyttö sekä oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen koulussa ovat myös ratkaisuja, joita voidaan toteuttaa kaikkialla.

Digitalisaatio tuo kouluun paljon mahdollisuuksia. Se joustavoittaa vuorovaikutusta tuoden erilaisia kanavia tiedottamiseen ja keskusteluun ja sen avulla voidaan maustaa opetusta niin, että oppiminen on motivoivaa ja innostavaa. Digitalisaatio edistää jakamisen kulttuuria, kun tietoa voidaan tuottaa ja muokata verkossa yhdessä. Koulussa on keskusteltava siitä, mitä digitalisaatiolta halutaan, mihin ollaan menossa ja miten teknologia voi tavoitteita tukea.

On tärkeää, että digitalisaatiota koulussa kehitetään yhdessä. Ylhäältä annetut välineet ovat turhia, jos käyttäjät eivät näe niiden merkitystä toiminnassaan. Koulun digiloikkaa pitää johtaa – ei pakottamalla vaan luomalla merkityksiä digitekniikan käyttöön ja näin synnyttämällä kiinnostusta ja imua sen mahdollisuuksiin. Yhdessä tekemisen kulttuuri, se, että autetaan toisia eikä pelätä mokia ovat tärkeitä lähtökohtia.

Myös Topikin koulutustarjonnassa on mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen. Erityisesti oppilaitosjohdolle ja tvt-vastuuhenkilöille tarkoitettu Johda digiloikkaa – strategiasta käytäntöön verkkovalmennus starttaa 23.1.2017 – nopeimmat ehtivät vielä mukaan!

Virpi Pietikäinen

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus