OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 4/2015

Näkymiä yliopistokoulutuksessa

Yhtä aikaa, kun perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelma on muuttumassa, uudistuksen tuulet puhaltavat myös yliopistokoulutuksessa. Tallensimme TOPIKin koordinoimaa Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmavalmennusta varten yliopiston koulutusrehtorina syksyllä 2015 aloittaneen Helka-Liisa Hentilän puheenvuoron. Videolla hän nostaa esille vahvimpia kehitystrendejä ja yliopistokoulutuksen strategisia näkymiä.

Paula VaskuriTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto