OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 4/2015

Opetus toimivan, monikulttuurisen yhteiskunnan tukena Verkkotuutorin näkemyksiä monikulttuurisuudesta

Päivi Pelkonen

Päivi pitämässä asiantuntijapuheenvuoroa Adobe Connect -yhteydellä Varsovassa syksyllä 2015.

Maahanmuutto, turvapaikanhakijat ja monikulttuurisuus puhuttavat niin mediassa, koulussa kuin työpaikkojen kahvipöydissäkin. TOPIK on järjestänyt vuosien varrella useita monikulttuurisuusteemaan liittyviä opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia. Esimerkiksi syksyllä 2015 toteutettiin koulutus Opetan monikulttuurista luokkaa (5 op).

Kysyimme kokeneen tuutorimme Päivin ajatuksia tämän hetken tilanteesta ja haasteista opettajan ja koulun näkökulmasta.

 1. Miten lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä näkyy kouluissa? Mitkä asiat keskusteluttavat?
  Turvapaikanhakijalapsia tulee valmistavaan opetukseen sellaisillakin paikkakunnilla, joilla sitä ei ole aiemmin järjestetty, ja suurissa kaupungeissa entistä enemmän. Tilanne puhuttaa kouluissa niin opettajia, oppilaita kuin koulutuksen järjestäjiä. Asiaa ei tietenkään helpota se, että samalla koulutuksen resursseja leikataan. Valmistava opetus on kuitenkin kannattava satsaus: tarvitsemme kielitaitoista, koulutettua ja hyvin kotoutunutta väkeä.

 2. Mitä ajatuksia sinulla herää laajemmin suomalaisesta yhteiskunnasta?
  Viime aikojen tapahtumat ovat valitettavasti tuoneet esiin myös nurkkakuntaista vastakkainasettelua ja polarisaatiota. Toivottavasti kyseinen kehitys ei etene, sillä laajemmin katsottuna sulkeutuneet ja yksiarvoiset yhteiskunnat eivät ole olleet menestystarinoita. Myös koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat mielestäni lyhytnäköisiä ja huolestuttavia.

 3. Miten pieni kunta, joka ottaa vastaan historiansa ensimmäiset maahanmuuttajat voi mielestäsi onnistua maahanmuuttajalasten koulutuksessa ja kotouttamisen tukemisessa? Mitä toimenpiteitä tärkeimpinä mielestäsi tarvitaan?
  On tärkeää, että lapset pääsevät kouluun ja valmistavaan opetukseen mahdollisimman pian.  Valmistavasta opetuksesta ei kannata säästää. Koulutuksen ja kielitaidon tarjoaminen on paras tapa päästä mukaan yhteiskuntaan ja ehkäistä syrjäytymistä. Turvallinen kouluarki rutiineineen, positiiviset kokemukset ja luotettavat aikuiset ovat parasta lääkettä auttamaan lasta eteenpäin ja palauttamaan luottamusta aikuisten maailmaan.

  Opettajat hyötyvät varmasti täydennyskoulutuksesta, jossa saa välineitä esimerkiksi valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi tarvitaan tukea siinä, että löydetään hyviä tapoja tukea tulokkaiden kotoutumista ja välttää turhaa kulttuuristamista kouluissa.

 4. Millaista täydennyskoulutusta monikulttuurisuudesta tarvitaan? Mistä itse kokeneena opettajana toivoisit koulutusta?
  Opettajan materiaalien, työkalupakkien  ja materiaalipankkien työstämisestä on varmaan hyötyä. Nyt kun valmistavan oppilaiden määrä moninkertaistuu, olisi viimeistään hyvä saada oikeasti toimivaa materiaalia, joka olisi helposti saatavilla. Tällaisen kehittely (kokeneiden) opettajien yhteistyönä voisi olla hyvä idea.

  Opettajat hyötyvät varmaankin myös ”työkaluista”  kohdata ja käsitellä esimerkiksi rasismia oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Verkkokurssit ovat sikäli hyviä ja tehokkaita,  että opettaja voi tehdä niitä työnsä ohella mistä päin Suomea tahansa silloin, kun juuri itsellä on aikaa. Kurssien verkkoympäristössä saadaan myös arvokasta vertaistukea ja voidaan turvallisesti käydä keskustelua ajankohtaisista ja puhuttavista kysymyksistä.

Tarja Tervola ja Paula Vaskuri, TOPIK

Päivi Pelkonen, Helsingin kaupunkiTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto