OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 4/2015

Hyvä johtaminen on jaettua johtajuutta

Hyvässä johtamisessa kuljemme samalla polulla, samaan suuntaan, kohtaamme haasteita innokkaasti ja jatkuvasti keskenämme keskustellen. Jaetusta johtajuudesta on puhuttu 1990-luvun alusta saakka. Jaettu johtajuus on yhteisvastuuta, tavoitteellista ja osallistavaa johtamista. Sen avulla mahdollistamme jokaisen vahvuuksien ja potentiaalin saamisen yhteisön voimavaraksi. Jokaisen työyhteisön jäsenen kykyjen kannattelemana etenemme kohti yhteisiä päämääriämme.

Katso lisää jaetun johtajuuden ideasta Pauli Juutin videolta: (n. 10 min)


Jaettu johtajuus työyhteisön voimavarana (5 op) -verkkovalmennus

20 eri alojen johtamisen ammattilaista ympäri Suomea perehtyy parhaillaan tähän teemaan jaetun johtajuuden valmennuksessamme. Sisällöissä tutustumme jaetun johtajuuden ideaan ja sovellamme sen periaatteita omaan työhön ja työyhteisöön. Osallistujat ovat kehittäneet innokkaina toisiaan tukien jaetun johtajuuden käytänteitä työyhteisöihinsä.

Valmennuksesta mainittua:

Fiilis koulutuksesta on ollut inspiroiva. Tässä on tullut juuri sopivanlaista uutta näkökulmaa ja päivitystä omiin näkemyksiin jaetusta johtajuudesta.

Helmeksi nostaisin myös yhteisöllemme määritellyn jaetun johtajuuden tavoitteen: soi kuin sinfoniaorkesteri ja siihen liittyvän potentiaalin esiin nostamisen Jukka Pojan hengessä :) Tätä tavoitetta haluan syventää koulutuksen aikana.

On ollut erittäin mielenkiintoista lukea muiden ajatuksia ja kokemuksia. Olemme työyhteisössäni uudistumisen ja muutoksen keskellä ja koen saavani täältä erittäin hyviä ideoita omaan toimintaani ja työpaikallani jaettavaksi. Tutoreiden kommentit ovat olleet positiivisia ja kannustavia.

Olen kovasti pitänyt tämän kurssin toteuttamistavasta. Oppimateriaali on kokonaisuudessaan ollut erinomaista.

Koulutuksen rakenne ja verkkoluennot ovat erinomaisia ja ammattimaisesti toteutettuja. Parasta tässä on nimenomaan se, että pystyt suorittamaan koulutusta sellaisella hetkellä, kun sinulla itselläsi on aikaa.

Toivon todellakin lisää tällaisia mahdollisuuksia ja että voisi osallistua tämän tasoiseen koulutukseen.

Tule mukaan seuraavaan valmennukseen keväällä 2016!

Lue lisää ja ilmoittaudu nyt:
http://topik.oulu.fi/jaettujohtajuus.html

Johtamisen tehtävänä on auttaa ihmisiä löytämään sen, keitä he aidosti ovat,
ja tulemaan siksi, miksi he voivat tulla.
Satsaa laadukkaaseen vuorovaikutukseen jo tänään!

Lähde: Jaetun johtajuuden taito, Juuti P., 2013

 

Satu Soila
Sirpa Kova
Jyri KononenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto