OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 4/2013

EDEn verkkovideoita aiempaa laajemmassa jakelussa

Tuottamamme verkkovideot ovat olleet opetusalan täydennyskoulutuksessa keskeistä materiaalia jo useita vuosia. Videoiden suosion lisääntyminen johtuu sekä tekniikan paranemisesta että videomedian soveltuvuudesta verkko-opetuskäyttöön – edellyttäen, että video on suunniteltu ja tuotettu pedagogisesti ja teknisesti järkevästi.

Tänä syksynä muutimme verkkovideotuotantomme paremmin mobiililaitteissa toimivaksi ja samalla avasimme videoitamme laajemman yleisön saataville verkkovideoarkiston muodossa Creative Commons BY-ND-NC  -käyttölisensillä (tekijä ilmoitettava - ei saa käyttää kaupallisesti - ei saa muuttaa). Osa videoista on konvertoitu vanhoista versioista, mutta jatkossa uudet videomme tuotetaan HD-laatuisina ja mobiilikäyttöön sopivina.

VerkkovideoarkistoKaikkia videoitamme ei arkistosta löydy, mutta valikoima täydentyy ja päivittyy ajan myötä. Tällä hetkellä videoita on 17 kpl. Kurssivideon puuttuminen arkistosta johtuu joko siitä, että laajemmasta näkyvyydestä ei ole esittäjän kanssa sovittu tai video on kiinteästi sidoksissa verkkokurssin muuhun toimintaan eikä irrallisesta videosta ole kurssin ulkopuolella iloa.

Kannattaa muistaa, että pelkkä jaettu videomateriaali, tai muukaan verkkomateriaali, ei korvaa verkkokurssia, jossa materiaalit toimivat vuorovaikutuksen ja tehtävien pohjana ja osana suunniteltua kokonaisuutta.

Vaikka videoarkisto on ollut avoinna vasta lyhyen aikaa, on kävijöitä ja katselukertoja kertynyt useita satoja. Uskommekin, että avoin videoarkistomme tukee aiemmin kursseillemme osallistuneita, tulevia kurssilaisia sekä kouluttajia.

Verkkovideoarkistoomme pääset tutustumaan linkistä: http://www.ede.fi/videoarkisto.htm

Antti PeltonenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto