OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 4/2013

MOD – Moninaisuus, oivallus, dialogiMOD

MOD on Ruotsissa 1980-luvulla kehittynyt vuorovaikutusmalli erilaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen. Se tähtää suvaitsevaisuuteen erilaisuuden hyväksynnän ja arvostuksen kautta, mutta ei tarkoita sietämistä tai alentuvaisuutta. MODin tavoitteena on syrjimätön yhteiskunta, jossa voidaan elää rinnatusten erilaisina esimerkiksi sukupuoleltamme, etniseltä taustaltamme, toimintaedellytyksiltämme tai vaikkapa seksuaaliselta suuntautumiseltamme yhdessä toisiamme kunnioittaen.

TOPIK järjestää keväällä 2014 yleissivistävän opetuksen henkilöstölle MODiin perustuvan toiminnallisen koulutuksen Koulun ja opettajan pedagogisten kompetenssien kehittäminen monikulttuurisessa koulussa. Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen ja lähteä työstämään omia ja yhteisön sisäistettyjä asenteita ja ennakkoluuloja, joista tietoisena oleminen auttaa aitoon kohtaamiseen koulutyössä. MODista kerrotaan sen www-sivulla, että ”MOD-koulutuksen peruslähtökohtana on näkemys ihmisen arvokkuudesta ja kaikkien ihmisten samanarvoisuudesta. Yleismaailmalliset ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, demokratia ja monikulttuurisuus ovat koulutuksen läpäiseviä periaatteita.”

Koulutus herättelee oivalluksiin ihmisenä elämisen moninaisuudesta. Koulutus tarjoaa konkreettisia pedagogisia malleja ja osallistavia menetelmiä konflikteja synnyttävien kysymysten selvittämiseen rakentavasti yhdessä. Peruskurssin tarkoituksena on herättää osallistujien tietoisuus omasta maailmankuvastaan. Osallistujat tarkastelevat identiteettiään ja kulttuuriaan, käsityksiään ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista sekä omaa henkilökohtaista suhtautumistaan erilaisuuteen. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti myös syrjinnän syntymiseen.

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja MOD:sta

Paula AiraksinenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto