OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 4/2013

Laatutyötä kouluilla Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa käynnistettiin laatutyö perusasteelta lukioon vuoden alusta 2013. Prosessiin lähti rohkeasti mukaan 12 alueen koulua, joista osallistujina yli 30 rehtoria ja opettajaa. Lähtökohtana oli koulujen omien vahvuuksien, mahdollisuuksien ja kehittämiskohteiden löytäminen. Laatutyön käynnistämisessä onnistuttiin erinomaisesti. Työtä edistettiin koulukohtaisissa ryhmissä, mutta myös ryhmissä yli koulurajojen. Koko koulun henkilöstö otettiin oivallisesti mukaan työskentelyyn. Asioiden prosessoinnissa hyödynnettiin koulukohtaisia verkkoympäristöjä kuten Moodlea, Googlen palveluja ja Blogger-blogia.

Laatua Siikalatvalla

Alueella vahvistui ajatus siitä, että laatutyötä tehdään koulun toiminnan kehittämistä varten. Tärkeää laatutyössä on koulujen itsearviointi, mutta myös se, miten laatutyön vaikutukset ulottuvat oppilaan osaamiseen sekä tietoihin ja taitoihin, joita he tarvitsevat koulussa ja työelämässä.

Laatutapahtumia alueella:

  • Johdatus laatutyöhön -online, 3 op verkkokoulutus, johon osallistui n. 90 alueen rehtoria ja opettajaa
  • Laatustartti + laatupajat (6 kokoontumista), joissa mukana rehtoreita ja opettajia alueen kouluilta

Laatutyö on vahvistanut entisestään alueen koulujen ja kuntien välistä yhteistyötä. Työtä jatketaan esimerkillisesti sitoutuneen opetushenkilöstön voimin. Tulevina vuosina alueella pyritään luomaan vakiintuneita käytänteitä koulujen itsearviointiin. Kuntien opetustoimilla on tavoitteena luoda yhteinen suunnitelma itsearvioinnin toteuttamiseen.

Lue lisää: http://osaavasiikalatva.wordpress.com/laatua-siikalatvalla/

Sirpa Kova ja Tarja TervolaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto