OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 4 / 2012

Kulttuuritietoisuus ja kaksisuuntainen integraatio

Maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä kotouttamisprosessin helpottaminen vuorovaikutuksella ja molemminpuolisella sopeutumisella on haaste maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville. Vuoden 2013 alussa käynnistyvä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimustyyppinen täydennyskoulutusohjelma ”Kulttuuritietoiset työtavat maahanmuuttajatyössä 30 op” pureutuu monien ammattikuntien, myös opettajien arjessa askarruttaviin kysymyksiin ja yhteiskunnan haasteisiin.

Ohjelma on jo toinen Oulun yliopistossa; ensimmäinen ohjelman suorittanut opiskelijaryhmä valmistui marraskuussa. Koulutuksen päätteeksi pidettiin posterinäyttely osallistujien kehittämishankkeista ja nautittiin tarinateatterin esityksestä. Samoihin aikoihin saatiin vahvistus Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä rahoituksesta uuden vastaavan koulutukseen toteuttamiseen.

Koulutusohjelma edustaa uudenlaista aikuiskoulutusta: perusajatuksena on tukea oppimista aidoissa työelämän tilanteissa sekä juurruttaa uudenlaisia, yhteisöllisesti rakennettuja toimintatapoja. Kyse ei siis ole vain osallistujan, vaan koko työyhteisön oppimisesta. Oppimisen keskeisenä välineenä on kehittämisprojektin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Kehittämisprojektin onnistumiseksi osallistuja saa ohjausta sekä työpaikkaohjaajalta että koulutuksen toteuttajakorkeakoulusta.
Kehittämishankkeen tuoman kokemustiedon ja hyödyn ohella osallistujat arvostivat luennoitsijoiden asiantuntemusta sekä erityisesti omaa näkökulmaa avartavaa vuoropuhelua monialaisessa opiskelijaryhmässä, joka koostui sekä nuorisotoimen, sosiaalityön, poliisin että vastaanottokeskusten ammattilaisista. Yksi osallistujista tekikin kehittämishankkeessaan opetusmateriaalipaketti non-stop periaatteella toimivalle lukiopetukselle vastaanottokeskuksessa.

Koulutusohjelma, joka järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa yhteistyössä, soveltuu kaikille maahanmuuttajien kanssa tai kotoutumisen parissa työskenteleville korkeakoulutetuille ammattilaisille ja on opiskelijoille maksuton.

Lisätietoa:

http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/node/15088

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto