OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 

Uutiskirjearkisto > 3/2018

Matematiikan opetuksen tÄydennyskoulutusta kotisohvalta

Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen -verkkokoulutus starttasi marraskuun alussa. Kyseessä on täysin verkossa suoritettava 15 op laajuinen koulutus esi- ja alkuopetuksen, luokkien 3–6 sekä luokkien 7–9 opettajille. Koska kaikki opettajat eivät voi osallistua perinteiseen lähiopetuksena tapahtuvaan täydennyskoulutukseen sijaisjärjestelyiden tai matkakulujen vuoksi, oli tälle koulutukselle suuri kysyntä. Meillä TOPIK:issa on vahvaa osaamista erilaisista opetuksen digiratkaisuista – tässäpä muutama esimerkki matematiikan verkkokoulutuksesta.

Opiskelijoille digi näkyy jo siinä vaiheessa, kun he ensimmäisen kerran kirjautuvat koulutukseen. Opiskeluympäristönä toimii nimittäin Moodle-verkkoympäristö. Tämä mahdollistaa joustavan, ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun työn ohessa. Toteutuksen etuna on myös sen maantieteellinen kattavuus – osallistujia onkin mukana ympäri Suomea.

Sähköisen oppimisympäristön lisäksi opiskelijoille tutuksi tulevat verkkovideot. Videoiden välityksellä annetaan suoritusohjeita, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja esitellään matematiikan opetuksessa hyödyllisten konkretiavälineiden käyttöä. Videoissa käytetään myös H5P-tehtäviä (https://h5p.org/), joiden avulla voidaan kerätä vastauksia, arvioida opittua sekä rytmittää videoiden katselua opiskelijoita aktivoivilla tehtävillä.

Koulutuksessa pyritään opiskelijoiden aktiivisuuteen, yhteisölliseen vuorovaikutukseen ja vertaispalautteeseen. Tässä ratkaisuna toimii Moodlen keskustelualue. Tehtävänä voi olla vaikkapa tehdä omaan työhön sovellettava suunnitelma. Suunnitelma raportoidaan keskustelualueella ja muut osallistujat kommentoivat sitä. Moodlen automaattitarkistus huolehtii opiskelijoiden suoritusten määrällisestä seurannasta, jolloin verkkotuutoreiden resurssit vapautuvat keskustelujen sisällön laadulliseen kommentointiin. Tosin verkkokoulutuksemme ryhmät ovat osoittautuneet niin aktiivisiksi, ettei keskusteluihin ole juuri tarvinnut tuutorina puuttua.

Kiitosta osallistujilta

Koulutuksen aloitusjakson jälkeen kerätyssä jaksopalautteessa opiskelijat kiittelivät verkkototeutusta. Alla muutamia poimintoja palautteista:

“On mukavaa, että tekninen toteutus toimii hyvin ja se on helppoa käyttää. Näin opintoja on helppo tehdä milloin vain.”

“Videoluennot olivat hyviä. Erityisesti kysymykset luennon välissä ja niihin vastaaminen tehostivat oppimista.”

“Tehtävät olivat laajuudeltaan sopivia ja kannustivat vuorovaikutteiseen toimintaan. Erityisesti case-tapausten pohtimisen ja hyvien esimerkkien ja ideoiden jakamisen koin erittäin hyödyllisenä. Moodle oppimisympäristönä oli oikein toimiva ja tehtävien ohjeistukset selkeät. Myös tehtävien edistyminen oli tehty kivalla tavalla näkyväksi, niin sitä oli helpompi seurata.”

“Vuorovaikutteisuus on mukavasti läsnä opinnoissa ja mikä parasta: siltikin saa tehdä oman aikataulun puitteissa. Tykkään tästä tavasta!”

Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen -verkkokoulutuksen pilottivaihe toteutetaan lukuvuonna 2018–2019. Vuonna 2020 toteutetaan valtakunnallinen MOOC, joka on suunnattu kaikille matematiikan opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille.

Ulla Harmaala

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
Opetus- ja kasvatusala

Uutiskirjearkisto
Videopit

Oulun yliopisto