OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 

Uutiskirjearkisto > 3/2018

ÄLYKKÄÄSTÄ ITSENSÄ JOHTAMISESTA VAIKUTTAVAAN JOHTAMISEEN

Toteutimme elo-joulukuussa OPH:n rahoittaman valtakunnallisen verkkokoulutuksen, jossa parikymmentä oppilaitosesimiestä ympäri Suomea reflektoi ja kehitti omaa johtajuuttaan. Koulutuksessa kehitettiin osalllistujien itsensä johtamisen taitoja sekä tuettiin työssäjaksamista.

Sisällöissä perehdyttiin videopuheenvuorojen ja verkkomateriaalin avulla älykkääseen itsensä johtamiseen, vaikuttamisen psykologiaan ja hyvän työn johtamiseen sekä vahvistettiin osallistujien psykologista pääomaa. Tehtävissä osallistujat reflektoivat itseään, toimintaansa sekä työyhteisöään. Merkittävässä roolissa koulutuksessa oli myös osallistujien keskinäinen ideoiden ja kokemusten jakaminen sekä vertaistuki.

Videoissa asiantuntijat käsittelivät teemoja teorian ja käytännön kautta. Tästä pääset tutustumaan yhteen vuorovaikutustaitoja käsittelevään videopuheenvuoroon, jossa kouluttaja Petri Kassinen avaa meta-ohjelmien saloja.

Tehtäviä työstettiin erilaisilla verkkotyökaluilla. Seuraavassa kuvassa on ote Flingassa jaetuista työn imua lisäävistä tekijöistä:

Osallistujat olivat aktiivisesti ja motivoituneina mukana koko koulutuksen ajan. Toteutus onnistuikin hyvin ja osallistujien palaute oli myönteistä. Tässä muutamia lainauksia palautteista.

”Suosittelen tätä koulutusta kaikille esimiehille oman työn tueksi ja kehittämiseksi.”

”Tällainen kokonaisuus on hyvä pysäyttäjä, joka ohjaa pohtimaan ja kehittämään asioita parempaan suuntaan tai ainakin tunnistamaan isoimpia epäkohtia.”

”Materiaalit olivat erittäin hyvät ja myös tehtävät antoivat ajattelemisen aihetta. Oli mukava lukea muiden vastauksia ja kommentoida niitä.”

”Tällaisia lisää.”

Mikäli OPH myöntää koulutukselle uuden rahoituksen, pääsemme käynnistämään sen ensi syksynä uudelleen. Seurailkaahan kesällä www-sivujamme.

Anna Nurmivuori ja Satu Soila

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
Opetus- ja kasvatusala

Uutiskirjearkisto
Videopit

Oulun yliopisto