UUTISKIRJEARKISTO > SYKSY 2016

SUJUVA: OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ LÄHENTÄMÄSSÄ

Oppimisympäristöjen lähentäminen SUJUVA YHTEISTYÖ -päivän teemana 24.8.2016

Sujuva-hanke järjesti SUJUVA YHTEISTYÖ -seminaarin Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella 24.8.2016. Tilaisuus toi yhteen yliopiston opettajia, tutkijoita ja ohjaushenkilöstöä sekä hankkeen yhteistyölukioiden rehtoreita, opoja ja aineenopettajia keskustelemaan alakohtaisesti mahdollisuuksista lähentyä toisiaan oppimisympäristöinä. Seminaarissa oli noin 100 osallistujaa.

Sujuva 24.8.2016

Lukio ja yliopisto ovat oppimisympäristöinä monella tapaa hyvin erilaisia. Erilaisuus on usein alakohtaista ja siirtyminen lukiosta yliopisto-opintoihin voi tarkoittaa joillakin aloilla siirtymistä pienistä luokista massaluennoille ja toisilla aloilla opettajalähtöisestä opettamisesta itsenäisiin englanninkielisiin kirjatentteihin. Lisäksi yksi kaikkia aloja ja koulutusasteita koskeva haaste on, miten saada yhdistettyä opetukseen ajankohtainen, alaan liittyvä tietous työpaikoista ja työelämänäkymistä. Yliopistossa on lähdetty määrätietoisesti kehittämään myös tutkinto-ohjelmien työelämärelevanssia. Tähän liittyy harjoittelun kehittäminen tiiviisti elinkeinoelämän kanssa.

Sujuva 24.8.2016Seminaarissa järjestettiin kahdeksan työpajaa, jotka liittyivät seuraaviin aloihin: ruotsin kieli, germaaninen filologia, englantilainen filologia, biokemia, fysiikka, sähkötekniikka (FabLAB), matematiikka ja maantiede. Lisäksi oli työpaja työelämän näkymistä ja mahdollisuuksista. Työpajoissa keskusteltiin mm. yliopiston eri tutkinto-ohjelmien merkityksestä työelämässä ja niiden työllisyysnäkymistä, lukiolaisten valmistautumisesta yliopisto-opintoihin sekä käytännön mahdollisuuksista lukioiden ja yliopistojen yhteistyöhön (vierailut puolin ja toisin, yhteiset kurssit, kertauskurssit). Seminaarin tuloksena lukioiden ja yliopistojen henkilökunta laajensivat verkostojaan, kehittivät yhteistyön malleja ja aloittivat konkreettisia toimia yhteistyön toteuttamiseksi.

Sujuva-hanke järjestää seuraavaksi korkeakoulupäivän 13.10.2016 Torniossa Kemin ja Tornion lukiolaisille. Mukana ovat Oulun ja Lapin yliopistot sekä pohjoiset ammattikorkeakoulut. Tilaisuuteen odotetaan noin 500 lukiolaista, jotka tutustuvat koko päivän ajan eri koulutusaloihin pienryhmissä ja esittelypöydillä.

Seuraa Sujuvan tapahtumia osoitteessa sujuvahanke.wordpress.com

Oulun yliopiston Sujuva-tiimi
Leena Viitanen
Teija Mikkilä
Kati Kyllönen
Sirpa Kova

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus