UUTISKIRJEARKISTO > SYKSY 2016

HUIKEA TULEVAISUUSTYÖPAJA FUTURE FACTORY OULUN YLIOPISTOSSA

Oulun yliopistossa toteutettiin ennennäkemätön Future Factory -tulevaisuustyöpaja uusille opiskelijoille elokuussa 2016. Se linkittyy Oulun yliopiston strategiaan luoda uutta tutkimusperustaista tietoa, kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia ja kannustaa innovaatiokulttuuriin arktisella asenteella. Arktinen asenne tarkoittaa uteliaisuutta, yhteistyötä, luovuutta ja lähdekriittistä ajattelua.

Tulevaisuustyöpajassa juuri taloon tulleet opiskelijat tutustuivat tulevaisuuden suurimpiin haasteisiin ja loivat niihin ratkaisuja. Tutkimustenkin mukaan aktiivinen startti opinnoissa ennustaa hyvää opintomenestystä (Seppo Honkanen, Tekniikan ylioppilaiden valmistumiseen johtavien opintopolkujen mallintaminen perusteena lukiossa ja opiskelun alkuvaiheessa saavutettu opintomenestys: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514293320.pdf).

Kolmen päivän aikana opiskelijat työskentelivät ryhmissä määritellen ensin itselleen täsmällisen ongelman ja ratkaisten sen innovoiden uusia avauksia omaan ja löytämäänsä tietoon pohjaten. He käyttivät digitaalisia työkaluja työskentelyssään ja jakoivat lopputuloksensa internetissä. Opiskelijat äänestivät keskuudestaan parhaat, jotka palkittiin loppujuhlassa perjantai-iltapäivällä. Parhaat ideat jatkoivat myös yleisöäänestykseen seuraavalla viikolla. Tapahtumaan osallistui liki 1200 opiskelijaa.

Työpajan aikana opiskelijat oppivat tulevaisuuden haasteista, ryhmätyöskentelymenetelmistä, digitaalisista työkaluista ja ongelmanratkaisusta sekä erityisesti toisistaan. Future Factory ohjattiin verkon kautta ja se perustui opiskelijoiden itseohjautuvuuteen ja vastuunottoon asioista, joihin opiskelijat itse uskovat.

Future factory toteutettiin yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Sitra ylläpitää trendilistausta, jossa nostetaan esiin aina ajankohtaisimmat haasteet ja ilmiöt tulevaisuuden yhteiskunnassa. Vuonna 2016 megatrensejä ovat kestävyysvaje, teknologian tuomat muutokset yhteiskunnassamme ja globaalinen keskinäisriippuvuus. (Ks. Megatrendit 2016: http://www.sitra.fi/julkaisu/2016/megatrendit-2016.)

Lue myös, mita Sitra kirjoitti tapahtumastamme: https://www.sitra.fi/blogi/opiskelijat-ratkomaan-maailman-kiperia-ongelmia

Tutustu megatredien voittajiin sekä muihin ratkaisuideoihin osoitteessa: http://www.oulu.fi/futurefactory/

Future Factory

Paula Vaskuri
Jyri Kononen

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus