OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2015

Oppimisen ja olemisen onnea

Opetus- ja kasvatusala on valtavassa myllerryksessä. Muutospaineita tulee useasta eri suunnasta. Tämä edellyttää kasvattajilta ja opettajilta valmiutta ja halua muuttaa omaa toimintaa.

TOPIK tarjoaa tulevan lukuvuoden aikana eri asteiden opetushenkilöstölle tukea ja valmiuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Koulutukset lisäävät sitoutumista, motivaatiota ja hyvinvointia työssä. Koulutuksissamme osallistujat pääsevät kehittämään valmiuksiaan oman työn ja toiminnan reflektointiin.  Rohkaisemme koulutuksissamme luottamaan itseen ja omaan osaamiseen. Tavoitteenamme on seuraavien koulutusten avulla tukea hyvinvoinnin, kouluviihtyvyyden, oppimisen laadun ja oppimistulosten parantamista kouluissa:

Tervetuloa hakemaan koulutuksistamme lisää intoa ja energiaa työhösi!

Aina voi valita, miten työnsä tekee, vaikkei voisikaan valita sitä, mitä tekee. Asenne ratkaisee. Aina.

Juhani Töytäri, Onnistujan pelikortit – Positiivarit

Satu Soila
Sirpa KovaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto