OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2015

Innokkaita ja kannustavia johtajia opetus- ja kasvatusalalle Opetus- ja kasvatusalan johtamiskoulutustarjontaa 2015–2016

Opetus- ja kasvatusalan johtamiskoulutustarjontaa 2015–2016

Tulevanakin lukuvuotena voimme iloksemme tarjota useita erilaisia opetus- ja kasvatusalan johdon koulutuksia. Koulutuksissamme kannustamme osallistujia pohtimaan ja kehittämään omaa johtajuutta työyhteisön voimavaraksi. Tarjoamme teoriaa, välineitä ja vinkkejä johtamisen tueksi.  Lisäksi osallistujat saavat mainion mahdollisuuden verkostoitumiseen ja kollegiaaliseen tukeen eri kouluasteiden johtotehtävissä toimivien kanssa. Koulutuksissa kehitetään tuetusti omaa työtä ja työyhteisöä.

Ilmaista Opetushallituksen tarjoamaa koulutusta

Ensimmäisenä starttaamme suositun Minustako rehtori -koulutuksemme (6 op), jota olemme tarjonneet jo vuodesta 2010 lähtien. Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukion ja ammatillisen toisen asteen sekä vapaan sivistystyön johtotehtävistä kiinnostuneelle opetushenkilöstölle. Koulutuksessa osallistujat kurkkaavat oppilaitosjohtajan arkeen. Koulutuksella saa korvattua rehtoriksi pätevöittävän Johtaminen ja opetushallinto (25 op) ensimmäisen opintojakson ja koulutuksen kokonaishinta pienenee 600€:lla.

Loppuvuodesta käynnistämme uuden Toimintakulttuuria kehittämällä laatua kasvatukseen ja opetukseen (5 op) -koulutuksen.  Koulutus on suunnattu opetus- ja kasvatusalan organisaatioiden johtoryhmille ja työyhteisön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksessa tarkastellaan oman organisaation toimintakulttuuria ja sen kehittämistarpeita sekä tuetaan kehittämistyötä. Lisäksi osallistujat saavat välineitä osallistavaan johtamiseen.

Toisena uutena toteutamme Psykologista silmää ja kannustavaa otetta johtamiseen (5 op)-koulutuksen. Koulutus käynnistyy alkuvuodesta 2016 ja on suunnattu opetus- ja kasvatusalalla toimiville esimiehille. Koulutuksessa syvennytään muun muassa kannustavan johtamisen periaatteisiin, psykologisen otteeseen ja lähestymistapaan johtamisessa. Saat myös välineitä oman hyvinvoinnin vahvistamiseen.
Toteutamme syksyn aikana koulutuksen Tieto- ja viestintätekniikka koulun kehittämisessä -online (5 op). Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yleissivistävän koulutuksen esimiehille sekä oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan kehittäjille. Koulutuksessa tuetaan luomaan tai päivittämään oman organisaation tvt-suunnitelma. Koulutus tukee oppilaitoksen tvt-infrastruktuurin rakentamista.

Helmikuussa 2016 käynnistämme Valmentava johtaminen varhaiskasvatuksessa (6 op) -koulutuksen.  Koulutuksessa tuetaan varhaiskasvatuksen johdon työssä jaksamista ja ammatillista kasvua sekä tarjotaan nuorille esimiehille mahdollisuus saada työn tekemiseen tukea kokeneilta kollegoilta. Koulutuksessa luodaan toimintakulttuuria, jossa ongelmakeskeisestä ja negatiivisesta ajattelusta, puheesta ja toiminnasta siirrytään positiiviseen ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ilmapiiriin.

Maksullista koulutusta

Maksullisena koulutuksena toteutamme rehtoriksi pätevöittävää koulutusta 2016–2017.  Johtaminen ja opetushallinto (25 op) -kokonaisuus on suunnattu rehtorin tehtäviin hakeutumista suunnitteleville opettajille.  Johtamisen perusteiden lisäksi koulutuksessa käsitellään opetus- ja kasvatusalan hallintoa, lainsäädäntöä, taloutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja työyhteisön toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä.

Tarjoamme online-valmennusta teemasta Jaettu johtajuus työyhteisön voimavarana (5 op). Valmennus auttaa rakentamaan innostavaa ja menestyksellistä toimintaa työyhteisöön. Se on suunnattu kaikkien alojen esimiehille ja teemasta kiinnostuneille. Valmennus antaa eväitä soveltaa jaetun johtajuuden periaatteita.

Tervetuloa kasvamaan ja kehittymään!

Satu Soila
Sirpa Kova
Antti Peltonen
Virpi Pietikäinen
Tarja TervolaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto