OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2015

Lasten ja nuorten vahvuudet kukoistamaan

Erilaisten oppijoiden kohtaamiseen ja tukeen liittyvät taidot ovat olennainen osa jokaisen opetushenkilöstöön kuuluvan perustehtävää ja ammattitaitoa. Käytännönläheisissä koulutuksissamme kehitetään osallistujien rohkeutta, tietoja, taitoja, asenteita sekä kykyä oppimisen tuen käytänteiden kehittämiseen omassa työssään. Keskeisenä tavoitteena on tukea erityispedagogisen osaamisen ja käytäntöjen kytkeytymistä tiiviimmin osaksi koulun normaalia pedagogista toimintaa.

Tervetuloa seuraaviin Opetushallituksen rahoituksella järjestettäviin ilmaisiin esi- ja perusopetuksen henkilöstölle suunnattuihin koulutuksiin:

Sinä kasvattaja ja opettaja: Miten itse tuet toiminnallasi lasten ja nuorten kukoistusta?

Tule ravitsemaan ammattitaitoasi, innostumaan ja oivaltamaan!
TOPIKn opetus- ja kasvatusalan kouluttajat ja kehittäjät

Satu Soila
Sirpa KovaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto