OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2014

Prevent-hankkeella etsitään keinoja lasten nuorten osallisuuden lisäämiseksi

Oulun yliopiston ja Petroskoin valtionyliopiston kaksivuotisessa (2013–2014) PREVENT -yhteistyöhankkeessa etsitään keinoja, joilla voidaan puuttua ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen. Hanke on osa Suomen ja Karjalan tasavallan välistä Karelia ENPI CBC -ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia rajat ylittävän yhteistyön avulla. Hankkeen rahoittavat Euroopan Unioni sekä Suomen ja Venäjän valtiot.

PREVENT-hankkeessa mukana olevissa yhteistyökouluissa on pyritty löytämään ja luomaan uudenlaisia toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja elämänhallinnan tukemiseksi. Hankkeessa on mukana kahdeksan koulua, neljä Oulun alueelta ja neljä Venäjän Karjalasta. Hankkeen puitteissa on järjestetty koulutusta hankkeeseen osallistuvien koulujen opettajille ja muille asiantuntijoille sekä julkisia, kaikille avoimia seminaareja. Hanke tuottaa käytännöllistä tietoa ja suosituksia hyviksi havaituista toimivista käytännöistä sekä koulujen henkilöstölle että oppilaiden huoltajille. PREVENT-hankkeen tavoitteena on osaltaan olla rakentamassa toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea lasten ja nuorten osallisuutta yhteiskunnassa sekä uskoa ja luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa elämässä.

Tiistaina 11.11.2014 klo 8.30–15.00 Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus järjestää Prevent-hankkeeseen liittyvän seminaarin ”Syrjäytymisestä osallisuuteen II – Miten edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia?”  Oulun yliopiston Saalastin salissa.
Seminaarissa kuullaan muun muassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan sekä Lapin yliopiston tutkija Tanja Äärelän ajatuksia lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja osallisuuden lisäämisestä.
Seminaarissa on kahvitarjoilu ja se on osallistujalle ilmainen.

Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautuminen

ENPI

Kristiina SimojokiTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto