OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2013

Tiedepäivä veti yliopistolle lähemmäs 5000 koululaista

Oulun yliopistossa järjestettiin 10.9. kaikille avoin elämyksellinen Tiedepäivä. Päivän aikana yliopistolla vieraili yläkoulu- ja lukioluokkia Oulun alueelta. Oppilaat vierailivat työpajoissa, joissa heille esiteltiin tiedeyhteisön toimintaa.

Tiedepäivä

Oulun normaalikoulun lukion 2-luokkalaiset osallistuivat biologian tutkijoiden järjestämään ”Daughters of Darwin” –työpajaan. Pajassa heräteltiin pohtimaan lajien monimuotoisuutta ja sitä, mistä eri lajit syntyvät. Tutkija Ulla Kemin mukaan on hyödyllistä esitellä koululaisille konkreettisesti sitä, mitä yliopistossa tehdään ja millaista tutkimustyö on. Oppiminen koulussa saa uuden ulottuvuuden kun näkee, mitä eri alojen asiantuntijat käytännössä yliopistolla tekevät.

Tiedepäivä

Opettaja Katrimaija Lehtinen-Itälä pitää toiminnallista Tiedepäivää ja työpajatyöskentelyä hyvänä tapana tutustuttaa lukiolaiset tiedemaailmaan. Moni oppilaista ei ole aikaisemmin käynyt yliopistoalueella ja työpajassa koettua voidaan käydä läpi jälkeenpäin koulussa kyseisen aineen tunnilla.

Tiedepäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa ja tulijoita kouluilta olisi ollut enemmän kuin vastaan voitiin ottaa. Suuren suosion saanut tilaisuus rohkaissee jatkossakin järjestämään yleisölle ja kouluille avoimia tapahtumia Oulun yliopistossa. 

Virpi PietikäinenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto