OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2013

Syrjäytymisestä osallisuuteen – Miten edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia?

Lasten ja nuorten syrjäytyminen on ollut erityisen paljon esillä julkisessa keskustelussa viime syksystä lähtien, jolloin julkaistiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön kokoaman työryhmän Ihan tavallisia asioita -verkkosivusto ja -vihko. Tämän vuoden alussa käynnistettiin nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu, joka on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Viimeisimpänä toimenpiteisiin on ryhtynyt Yleisradio Nuorille nyt! -kampanjallaan, joka tarjoaa nuorille apua oman suunnan löytämiseksi, kohti opiskelu- tai työpaikkaa.

Syrjäytymisestä osallisuuteen Työ- tai opiskelupaikan puuttuminen eivät ole kuitenkaan ainoita syrjäytymisen mittareita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa - raportin (2012) mukaan syrjäytyminen voidaan nähdä laajempana ja moniulotteisempanakin ilmiönä, sillä syrjäytymiskehitys alkaa usein jo varhaislapsuudessa. Huomionarvoista on myös se, että syrjäytymiseen liittyy ongelmien periytyminen sukupolvelta toiselle.

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus TOPIK järjestää torstaina 28.11.2013 Syrjäytymisestä osallisuuteen – Miten edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia? -seminaarin, jossa paneudutaan nimenomaan syrjäytymisen syihin ja siihen, miten syrjäytymiskehitykseen voidaan vaikuttaa.

Seminaari järjestetään lasten ja nuorten syrjäytymiseen liittyvän PREVENT-hankkeen puitteissa. Hanke on osa Suomen ja Karjalan tasavallan välistä Karelia ENPI CBC -ohjelmaa.Maksuton seminaari on kaikille avoin, mutta siihen on ennakkoilmoittautuminen 10.11.2013 mennessä. Seminaariin otetaan 70 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.oulu.fi/prevent/node/20380

Tiedustelut: Kaisa Koivuranta, kaisa.koivuranta(at)oulu.fi, p. 0294 48 7316Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto