OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2013

Nuorisotakuu on yhteiskunnallinen perustehtävä

Tämän vuoden alussa virallisesti käynnistetty nuorisotakuu eli nuorten yhteiskuntatakuu on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Se tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, ja työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuu sisältää myös koulutustakuun, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.

Nuorisotakuu

Kaukovainion koulun rehtori ja Oulun kaupungin nuorisotakuun projektipäällikkö Timo Kettusen mukaan nuorisotakuuseen liittyvä haaste koulun näkökulmasta on siinä, että heti peruskoulun päättövaiheen jälkeinen sijoittuminen ja peruskoulun päättymistä seuraavan talven kokonaistilanne on syrjäytymisen kulminaatiopiste. On äärimmäisen tärkeää, että nuoret sijoittuvat jonnekin. ”Eikä pelkästään jonnekin, vaan sellaiseen paikkaan, joka tukee nuoren aikuistumisvaihetta”, jatkaa Kettunen.

”Nuorisotakuu voidaan nähdä yhteiskunnallisena perustehtävänä, kun sitä tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta”, toteaa Timo Kettunen. Samoilla linjoilla on uusi opetussuunnitelma, jossa painotetaan aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamista ja koulun yhteiskunnallista roolia. Lisäksi Kettunen korostaa yhteistyön merkitystä nuorisotakuun toteutumisessa: jokainen on nuorisotakuun toimija.

Konkreettisena esimerkkinä Timo Kettunen nostaa esille nuorisotakuuseen liittyvän yrittäjyyskasvatuksen. Koululla voi olla keskeinen rooli nuorten ikäluokkien innostamisessa yrittäjyyteen, omatoimisuuteen ja oman elämän hallintaan. Toinen konkreettinen esimerkki liittyy ainevalintoihin, jotka ovat kytköksissä siihen, mihin koulutukseen peruskoulun jälkeen hakeudutaan.

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus järjestää Nuorisotakuu tutuksi opettajalle ja ohjaajalle -verkkokurssin. Koko opetustoimen henkilöstölle suunnattu maksuton koulutus järjestetään marraskuussa ja sen laajuus on kolme opintopistettä. Kurssille voi ilmoittautua 13.10.2013 mennessä. Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta www.oulu.fi/taydennyskoulutus/node/19850

Lisätietoa nuorisotakuusta: www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu

Kaisa KoivurantaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto