OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2013

Kieli- ja viestintäkoulutusta opettajille

Kieli- ja viestintäkoulutusta opettajille

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus TOPIK suunnittelee ja järjestää kieli-, kulttuuri- ja viestintäkoulutusta yrityksille sekä yhteisöille. Opetushenkilökunnan kannalta mielenkiintoisia ja hyödyllisiä kurssejamme ovat esimerkiksi esiintymistaidon, äänenkäytön ym. puheviestinnän kurssit sekä englannin kielen kurssit opetusalan sanastoa painottaen, esiintymistä harjoitellen ja kulttuurieroihin keskittyen. Opetusalalla on koettu hyödyllisenä myös koulutuksemme kielitaidon taitotasotaulukoiden käytöstä opetuksessa sekä neuvottelu- ja kokoustaidon (myös videoneuvottelut) kurssit. Kursseillamme saa valmiuksia ulkomaisten sidosryhmien ja vierailijoiden kanssa kommunikointiin sekä vahvistusta omaan osaamiseen ja opettajuuteen. Tutkinto-opiskelijoita opettavilla opettajillamme on vahva näkemys siitä mitä koulumaailmassa tarvitaan ja ammattitaitoa opettaa henkilökuntaa eri koulutasoilla.

Järjestämme asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaan räätälöityjä koulutuksia. Koulutus voidaan toteuttaa työpajatyyppisenä, verkkokurssina, seminaarina tai konferenssina. Kieli-, kulttuuri- ja viestintäkoulutus voi olla myös osana isompia koulutuskokonaisuuksia. Kielikoulutuksessa parhaimpaan tulokseen päästään usein monimuoto-opetuksella, joka sisältää sekä kontaktiopetusta että etäopetusta. Koulutus voi olla tyypiltään täydentävää, ammattisanastoa tukevaa, johonkin tiettyyn kielitaidon osa-alueeseen painottuvaa (esim. suullisen kielitaidon vahvistamista) tai johonkin tiettyyn kulttuuriin liittyvää perehdytystä.

Kielivalikoimaamme kuuluvat suomi, ruotsi, suomi vieraana kielenä, englanti, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Kansainvälisen yhteistyöverkostomme kautta on mahdollista tarjota myös mm. arabian, espanjan ja portugalin opintoja.

Tiedustelut koulutuksista:

Hanne LahtiTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto