OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3/2013

Erikoistumiskoulutukset yliopistotutkinnon jälkeiseen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on tehnyt esityksen korkeakoulujen erikoistumiskoulutusjärjestelmän luomiseksi.  Esityksen mukaan erikoistumiskoulutukset ovat tutkinnon suorittaneille, työelämässä toimineille henkilöille suunnattuja koulutuksia, jotka edistävät ammatillista osaamista. Ne olisivat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksilla pyritään vastaamaan työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin. Tavoitteena on rakentaa erikoistumiskoulutuksista laajasti tunnettu ja tunnustettu koulutusmuoto, jolla on vakiintunut paikka koulutusjärjestelmässämme. Erikoitumiskoulutusten kautta pyritään myös vähentämään sitä, että henkilöt suorittavat useamman yliopistotutkinnon lisä- ja täydennyskouluttaakseen itseään.

Missä määrin erikoistumiskoulutukset tulevat opetus- ja kasvatusalalle on vielä auki. Ainakin oppilaitosjohdon tehtäviin valmentavana koulutuksena erikoistumiskoulutukset tuntuisivat sopivilta. 

Esa NiemiTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto