OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 3 / 2012


Työnohjaus kouluissa yhä tärkeämpää

Ratkaisukeskeinen työskentelyote on saanut vahvan jalansijan henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämisen kentällä sen myönteisyyden ja käytännönläheisyyden ansiosta. Koulumaailmassa se tunnetaan myös erilaisten mallien, kuten Muksuoppi ja Vastuun portaat kautta, jotka on kehitetty lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten (sekä myös vanhempien) käyttöön.

Työnohjaaja, erityisopettaja Minna Koistinen Oulun kaupungin opetustoimen erityisen tuen keskuksesta on vetänyt useita työnohjausryhmiä opettajille. Hänen kokemuksensa mukaan työnohjaus koulussa on koettu hyvin positiiviseksi asiaksi. Se auttaa jaksamaan työssä, toimimaan erilaisissa ongelmatilanteissa ja sen kautta opettaja saa tukea ammatilliseen kasvuun. ”Nuorten opettajien huolenaiheet ovat jonkin verran erilaisia kuin pitkään työssä olleilla. Mutta yhteisinä keskusteluteemoina olivat työn rajaaminen, riittämättömyys, oma jaksaminen ja hyvinvointi työssä ja työyhteisössä, yhteistyösuhde oppilaiden vanhempiin, oma persoonallinen tapa opettaa ja kunkin kehityshaasteet ammatissa”, Koistinen toteaa.

Työnohjaus koetaan siis monin tavoin tärkeäksi koulumaailmassa. Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen työnohjaajakoulutuksissa pääkouluttajana toiminut lastenpsykiatrian erikoislääkäri, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja psykoterapeutti Hilkka Keistinen kuvaa asia näin:

”Opettajien työn vaativuus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Työnohjaus on tapa tukea opettajaa haasteellisten oppilaiden kanssa työskentelyssä. Työnohjaus mahdollistaa asioiden tarkastelua erilaisilta näkökulmista jolloin ratkaisuvaihtoehdotkin kirkastuvat. Kuka olisikaan parempi työnohjaaja opettajalle kuin työnohjaajakoulutuksen käynyt kollega, jolla on hyvä tuntuma koulutyöhön ja sen haasteisiin.”

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksessa on tällä hetkellä käynnissä kaksi Ratkaisukeskeinen työnohjaaja-kehittäjä-coach -ohjelmaa ja kolmannen on määrä aloittaa tulevana talvena. Koulutusohjelma on 80 opintopisteen laajuinen ja tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, ratkaisukeskeisesti toimivia kehittämisen ammattilaisia erilaisiin työyhteisöihin. Keväällä 2012 valmistui ensimmäinen koulutusryhmä, jossa oli osallistujina mm. päiväkotien johtajia sekä oppilaitosten opetushenkilökuntaa.

Koulutusohjelma on saanut paljon kiitosta osallistujilta. Ohjelman monipuolisuus, vastuukouluttajien taito, kokemus ja sitoutuneisuus sekä maineikkaiden vierailevien kouluttajien käyttö opetuksessa ovat olleet onnistumisen takeita. Haku tulevaan Ratkaisukeskeinen työnohjaaja-kehittäjä-coach –koulutukseen avautuu pian sivulla http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/

Työnohjaus

Virpi Pietikäinen, Bärbel Fink

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto