OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 3 / 2012

Samanaikaisopetusta Kempeleen Santamäen koululla

Luokanopettaja Raija Leena Peltonen ja erityisopettaja Satu Turtinen opettavat yhdessä 26 oppilaan ensimmäistä luokkaa. Samanaikaisopetuksessa opettajat jakavat vastuun opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Haastatteluhetkellä Raija Leenalla ja Sadulla on ollut yhteinen luokka viikon verran. Idea samanaikaisopetukseen virisi lähikouluperiaatteen, samanaikaisopettajuutta käsittelevien koulutusten sekä rehtorin ehdotuksen innoittamana.

Raija Leena Peltonen ja Satu Turtinen Satu ja Raija Leena näkevät samanaisopettajuudessa monia etuja. Perinteisesti opettaja on paljon yksin kun taas samanaikaisopetuksessa on välitön keskusteluyhteys kollegaan. Yhdessä opettaessa voi jakaa vastuuta ja työtehtäviä kummankin vahvuuksien mukaan. Opettajien persoonalliset tyylit ja työtavat täydentävät toisiaan, mikä tukee erilaisten oppijoiden oppimista.

Samanaikaisopettajuus haastaa antamaan tilaa toiselle opettajalle. Satu ja Raija Leena ovat vuoroviikoin päävastuussa tiettyjen oppiaineiden opetuksesta toisen seuratessa enemmän taka-alalla.  Tämän ansiosta opettajilla jää enemmän aikaa opetuksen suunnitteluun. Tarkkailevassa roolissa voi myös tehdä arvokkaita havaintoja oppilaista ja oppia kollegan tekemisestä.

Työnantajalta samanaikaisopetus vaatii yhteisen suunnitteluajan järjestämistä. Santamäen koululla on kaksi pidempää välituntia, toinen 25 ja toinen 40 minuuttia. Tuntirakenne antaa hyvät puitteet suunnittelulle koulupäivän aikana. Lisäksi samanaikaisopetuksen aloittamista on tukenut työyhteisön kannustava ilmapiiri ja tilaisuus osallistua samanaikaisopettajuutta käsittelevään koulutukseen.

Raija Leena ja Satu odottavat innokkaina, mitä mahdollisuuksia samanaikaisopettajuus vielä tuo tullessaan. Molemmille on uusi asia, että lapset ovat ”yhteisiä”, mikä tuntuu ihanalta. Opettajien vuorovaikutuksessa välittyy vankka kollegan arvostus ja yhdessä tekemisen mutkattomuus.

Kuulet lisää Sadun ja Raija Leenan kokemuksia samanaikaisopetuksesta EDE:n tulevassa uutiskirjeessä.

Emma SorjonenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto