OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 3 / 2012

Ideoita ja tukea kokemusperäisen tiedon jakamiseen Siikalatvan oppilaitoksissa

Oppilaitoksissa on paljon hyödyntämätöntä kokemusperäistä eli ns. hiljaista tietoa. Se voi olla esimerkiksi kokemuksen kautta kertynyttä tietämystä toimivista oppimisen tukikäytänteistä, vanhempainillan järjestämistavoista tai monipuolisista arviointi- ja opetusmenetelmistä. Jotta oppilaitosten hiljainen osaaminen saadaan laajempaan käyttöön, tarvitaan erilaisia tiedon jakamisen foorumeita.

HokesOulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen ja Haapaveden-Siikalatvan seudun yleissivistävien oppilaitosten ESR-rahoitteisessa Hokes-hankkeessa 2009–2012 (Henkilöstön osaamisen kehittäminen Siikalatvan oppilaitoksissa) kehitettiin koulujen ja opettajien käyttöön pysyviä hiljaisen, kokemusperäisen tiedon siirtämisen keinoja. Hankkeessa pilotoitiin mentoroinnin ja pedagogisten iltapäivien tarjoamia mahdollisuuksia opettajien väliseen tiedon siirtämiseen.

Hankkeessa laadittiin tukimateriaali kokemusperäisen tiedon siirtämisen menetelmistä. Materiaalia jalostettiin pilotoinnista saatujen kokemusten myötä. Lyhyiden menetelmäkuvausten lisäksi tukimateriaalissa on vinkkejä käytännön toteutukseen.

Tutustu materiaaliin
http://www.kotu.oulu.fi/hokes/docs/matskut/Hokes.pdf

Satu Soila ja Sirpa Kova

Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto