OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 

Uutiskirjearkisto > 2/2018

LUKU- JA KIRJOITUSTAITO HAASTAA KOULUTUSTA

”Huh, luku- ja kirjoitustaidon opetuksen mullistus!” -huudahdus vastaa tällä hetkellä monien opettajien ajatuksia. Yhä useampi lapsi oppii lukemaan jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulukkaiden osaamiserot edellyttävät yksilöllistämistä, ja motivaatio lukemiseen voi olla monellakin luokan oppilaalla hukassa. Opetussuunnitelma marssittaa opettajien eteen rivin uusia vaatimuksia monilukutaidosta digitaalisten välineiden hallintaan. Ammatillisen opetuksen reformi ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset muuttavat toisen asteen luku- ja kirjoitustaidon opettamisen suuntia.

Kaikki opettajat ovat luku- ja kirjoitustaidon oppimisen tärkeitä tukijoita. Mekaaninen luku- ja kirjoitustaito mahdollistaa toimivan ja kriittisen lukutaidon kehittymisen kouluvuosien aikana. Siksi opettajien on hyvä hahmottaa, miten luku- ja kirjoitustaitojen osaamista seurataan, miten yksilölliset oppimisen lähtökohdat huomioidaan opetuksessa ja millaisia luku- ja kirjoitustaitoja oppilaat tarvitsevat.

Onneksi näihin mullistuksiin on nyt mahdollista saada tukea luku- ja kirjoitustaidon 15 opintopisteen täydennyskoulutusten kautta. Oulun yliopiston Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja se toteutetaan kokonaan verkossa. 2020 koulutuksen sisällöt tulevat avoimiksi kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Teija Mursula

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
Opetus- ja kasvatusala

Uutiskirjearkisto
Videopit

Oulun yliopisto