OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 

2/2017

OPETUKSEN KEHITTÄMISEN TUULIA YLIOPISTOISTA

Vuosittaiset Peda-forum-päivät pidettiin Vaasassa 16. – 17.8.2017. Päivien teemana oli tänä vuonna ”Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa”. Teemaa käsiteltiin päivien key-note-puheenvuoroissa ja työpajoissa niin tutkimuksen, ohjauksen, oppimisympäristöjen kuin työelämäkysymystenkin näkökulmasta. Päivät olivat tänäkin vuonna loppuunmyydyt, eli yliopistopedagoginen kehittäminen selvästikin saa korkeakouluväen liikkeelle.

DARE TO LEARN

Key-noteja oli elokuisessa Vaasassa vain kaksi. Malmön yliopistossa yliopistonlehtorina työskentelevä Marie Leijon nosti esille oppimisympäristön vaikutukset oppimisorientaatioihin: tila määrittää, kuinka tilaisuuteen tulemme. Auditorio antaa meille vinkin aivan erilaisesta oppimistapahtumasta kuin ryhmätyöskentelyyn suunniteltu monitoimitila keveine liikuteltavine huonekaluineen. Toinen key-note puhuja oli Uumajan yliopiston yliopistonlehtori Katarina Winka, jonka erityisalaa on yliopistopedagoginen osaaminen. Winka pureutui puheenvuorossaan opetusportfolioiden käyttöön osaamisen arvioinnin työkaluna. Hän oivallutti yleisöä, että osaava yliopisto-opettaja paneutuu työhönsä kuin tutkija: hän näkee opetuksessaan aivan spesifin tarkoituksen, hän tekee tietoisia valintoja opetusmetodeissaan, valmistautumisessaan ja oppimistuloksissaan sekä dokumentoi työtään ja jakaa ajatuksiaan kollegoittensa kanssa.

Key-note-puheenvuorojen lisäksi Peda-forum-päivillä oli lukuisia rinnakkaissessioita, joista takuulla kävijä löysi itselleen sopivat. Onnistuneissa konferenssesissa yleensä vaivaakin runsauden pula, ja yksi tavattoman tärkeä tapahtuman anti on myös kollegoiden tapaaminen ja kokemusten vaihtaminen. Ensi vuonna Peda-forum-päivät pidetään Turussa 15. – 16.8.2018. http://pedaforum2018.fi/

Peda-forum on yliopisto-opetuksen tutkimuksen ja kehittämisen valtakunnallinen verkosto, joka on perustettu jo vuonna 1994. Peda-forum-päivät ovat nykyään vuotuisa tapahtuma, johon yliopistojen opetuksen kehittäjät kokoontuvat vaihtamaan kokemuksia ja keräämään ideoita työnsä tueksi. Peda-forum julkaisee myös kahdesti vuodessa Yliopistopedagogiikka-verkkolehteä: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/

Paula Vaskuri

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
Opetus- ja kasvatusala

Uutiskirjearkisto
Videopit

Oulun yliopisto