OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 

2/2017

DIGITAALISUUTTA VARHAISKASVATUKSEEN

BluebotOpetushallituksen rahoittamassa täydennyskoulutushankkeessa Varhaiskasvattajana digitalisoituvassa maailmassa pureudutaan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden edellyttämiin TVT-taitoihin, mediakasvatukseen ja monilukutaitojen pedagogiikkaan. Hanke koostuu neljästä koulutusosiosta, jotka toteutetaan vuoden 2017 aikana. Jokaisessa osiossa digitaalista teknologiaa ja mediaa tarkastellaan sekä oppimisen kohteena että välineenä, mutta aina erilaista näkökulmista. Kouluttajana hankkeessa toimii KM, LTO Pekka Mertala. 

VAKA DigiKoulutuksissa keskitytään yleispätevien mallien tarjoamisen sijaan osallistujien omista lapsiryhmistä kumpuaviin tarpeisiin. Tavoitteena on, että TVT-taidot, mediakasvatus ja monilukutaitojen pedagogiikka näyttäytyvät osallistujille oman pedagogisen osaamisen laajentumina, eivät uusina ja irrallisina ammatillisina vaatimuksina.

Menetelmällisessä keskiössä ovat varhaiskasvatuksen pedagogiikalle ominaiset leikki, liikkuminen, luova toiminta, tutkiva oppiminen ja ehtyneisyys. Konkreettinen esimerkki tästä on ensimmäisessä osiossa rakennettu kierrätysmateriaalitietokone, jonka avulla lasten kanssa voidaan perehtyä tietokoneiden toimintaan ja harjoitella samalla hienomotorisia taitoja, yhteistoimintaa sekä avaruudellista hahmottamista. Lisäksi osallistujat ovat perehtyneet mm. ohjelmointilelujen käyttöön ideoimalla tarinan, toteuttamalla sen ohjelmointilelujen avulla ja kuvaamalla lopuksi tarinan lyhytelokuvaksi.

Lämmin kiitos Opetushallitukselle hankkeen rahoittamisesta!

Pekka Mertala

Tarja Tervola

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
Opetus- ja kasvatusala

Uutiskirjearkisto
Videopit

Oulun yliopisto