OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 

2/2017

OPPIMISEN TULEVAISUUSSKENAARIOITA
DARE TO LEARN -TAPAHTUMASSA

Dare to learn -tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalla 5.-6.9.2017 keräsi yhteen oppimisen asiantuntijoita ja oppimisesta kiinnostuneita Suomesta ja ulkomailta. Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman teemoina olivat mm. personoitu oppiminen, digitalisaatio oppimisessa, oppimisen mindset ja oppivat yhteisöt. Tilaisuudessa oli innostavia työpajoja ja ajatuksia herättäviä puheenvuoroja ja keskusteluita. Mukana olivat mm. Yrjö Engeström, Kirsti Lonka, Pekka Peura, Olli-Pekka Heinonen, Peter Vesterbacka, Saku Tuominen ja Lauri Järvilehto.

DARE TO LEARN

Oulun yliopiston tutkijoiden  ja  CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteinen Campus-työpaja käsitteli oppimisanalytiikkaa otsikolla “Learning analytics at your service”. Oppimisanalytiikka perustuu monen tyyppiseen ja suureen määrään (digitaalista) dataa, joka syntyy oppijoiden toiminnasta. Kertyneen datan analysoinnista hyötyvät useat tasot: oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat, kehittäessä parempia oppimismahdollisuuksia.

Mielenkiintoisen session tarjosivat Sitra sekä Tulevaisuuden verkostoakatemia tuomalla pohdittavaksi ja keskusteluun oppimisen tulevaisuusskenaariota. Toimintaympäristön muutokset, kuten digitalisaatio, yksilöllistyminen, automatisaatio ja jakamistalous vaikuttavat koulutusjärjestelmään, oppimiseen ja opettajan työnkuvaan tulevaisuudessa. Voisiko olla, että tulevaisuudessa esimerkiksi...

  • oppiminen tapahtuu pääosin verkossa,
  • kiinnittyminen tapahtuu pienyhteisöihin (esim. kotikoulut yleistyvät),
  • tekoälysovellukset ja robotit toimivat oppimiskumppaneina ja mentoreina,
  • koulutus järjestetään tilaaja-tuottajamallilla globaaleilla markkinoilla,
  • poisoppimisesta tulee merkittävä koulutustuote tai
  • enemmistö valmistuneista ei hakeudu työelämään yksilöinä vaan kouluaikana rakentuneina ja hioutuneina tiimeinä?

DARE TO LEARN

Tulevaisuudessa oppimisessa korostuu entisestään taitojen oppiminen tietojen sisäistämisen sijaan. Oppimaan oppiminen, ajattelu- ja yhteistyötaidot, luovuus ja digiosaaminen tulee huomioida yleissivistävän opetuksen ohella myös opettajien koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Opettajat ovat koulun toimintakulttuurin muutoksen avain. Myös opettajat tarvitsevat mahdollisuuden sosiaaliseen oppimiseen sekä yksilöllistä valmennusta ja ohjausta, jossa huomioidaan heidän työelämästä nousevat tarpeensa. Topikin tarjoama opettajien täydennyskoulutus toteuttaa jo nyt useita tulevaisuuden oppimisen periaatteita.

Tulevaisuudentutkijoiden verkostoakatemian toimesta julkaistiin 6.9.2017 kirja Dare 2030 - oppimisen tulevaisuuksissa, joka on ladattavissa sähköisenä sivustolta https://metodix.fi/. Julkaisu sisältää artikkeleita mm. megatrendien vaikutuksista tulevaisuuden oppimiseen, tekoälystä, eriarvokehitystä sekä työn tulevaisuudesta.

Myös Sitran vastikään julkaisema Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja on saatavana verkossa: https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuuden-koulutuksen-kasikirja/.

Virpi Pietikäinen ja
Antti Peltonen

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
Opetus- ja kasvatusala

Uutiskirjearkisto
Videopit

Oulun yliopisto