UUTISKIRJEARKISTO > KESÄ 2016

TULEVIEN KOULUTUSTEMME TEEMOJA

Topikin uudet koulutukset opettajille starttaavat taas syksyllä. Ensi lukuvuonna 2016-2017 järjestämme täydennyskoulutusta muun muassa seuraaviin aihepiireihin liittyen:

Johtaminen

Johtamisen taitoja - Itsensä johtamista ja hyviä käytänteitä arkeen –hankkeessa perehdytään tämän päivän oppilaitosesimiehen moninaiseen työhön ja tehtäväkenttään, vahvistetaan omaa johtajuutta ja kehitetään johtamisen käytänteitä palvelemaan uuden ops:n jalkauttamista, henkilöstön hyvinvointia, digitalisaatiota, muutoksiin sitoutumista sekä oppivan yhteisön muotoutumista. Hankkeella tuetaan myös oppilaitosesimiesten keskinäistä verkostoitumista, työssä jaksamista ja edellytyksiä selviytyä työstään. Koulutukset on suunnattu opetus- ja kasvatusalan johtamisesta kiinnostuneille sekä uran eri vaiheissa oleville johtajille.

Opetuksen digitalisaatio

Askelmerkit digiloikkaan sisältää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyviä koulutuksia, joissa osallistuja voi valita kiinnostuksensa mukaan perehtyykö tvt: n opetuskäytön perusasioihin, digitaalisen opetusmateriaalin tuottamiseen tai vaikkapa graafiseen ohjelmointiin. Näissä koulutuksissa voi saada alkuvauhdin digiloikkaan tai loikata pidemmälle – oman tason ja tavoitteiden mukaan. Koulutukset pidetään verkkoympäristössä.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille tulee tarjolle täydennyskoulutusta varhaiskasvattajien pedagogisen osaamisen vahvistamiseen TVT:n opetuskäytön, mediakasvatuksen ja monilukutaidon sektoreilla. Opintokokonaisuus ja sen koulutusosiot perustuvat EOPS:n ja VASU:n laaja-alaisiin osaamisalueisiin, eheytyneitä kokonaisuuksia korostavaan pedagogiikkaan sekä lapselle ominaisiin toimintatapoihin: leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen sekä taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen.

Monikulttuurisuus

Koko koulu kotouttaa –hankkeen koulutukset tarjoavat maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opettajille tietoa, menetelmiä ja työvälineitä opetukseen ja yhteistyöhön kulttuuriset lähtökohdat huomioiden. Koulutukset lisäävät valmiuksia koulun ja kodin väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön monikulttuurisessa yhteisössä sekä mm. toimintamalleja haasteellisiin tilanteisiin.

Koulutusten tarkemmat ajankohdat sekä ilmoittautumistiedot julkaisemme kesäkuusta 2016 alkaen sitä mukaa kun koulutusten sisällöt valmistuvat.  Seuraa verkkosivujamme sekä Topikia Facebookissa, niin pysyt ajan tasalla täydentyvästä koulutustarjonnastamme. Tule mukaan kehittämään osaamistasi!

Huomaathan myös seuraavat, jo tarjonnassa olevat syksyn 2016 koulutukset:

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus