UUTISKIRJEARKISTO > KESÄ 2016

SUJUVA -HANKKEESSA PANOSTETAAN RYHMÄOHJAUKSEEN

Lukion uusi opetussuunnitelma painottaa opiskelijoiden ohjausta monella tapaa. OPS lisää opinto-ohjaukseen käytettävää aikaa ja konkreettista kontaktiopetusta. Uusi OPS sisältää myös ohjaukseen liittyvän velvoitteen kaikkia opettajia koskien: jokaisen aineenopettajan tulisi entistä paremmin tuoda esiin oman aineensa työelämärelevanssi, kuten millaisia työelämänäkymiä alalla on tai miten opiskeltavia asioita voidaan hyödyntää käytännön työelämässä.

Sujuva-hankkeessa on toteutettu kevään 2016 aikana tulevaisuusohjausta hankkeen yhteistyölukioissa. Käytännössä nämä ovat olleet ryhmäohjaustilanteita, joissa koko luokka tai vuosikurssi on osallistunut yhtä aikaa erilaisiin ohjauksellisiin harjoitteisiin. Tavoitteena on ollut lisätä opiskelijoiden itsetuntemusta, suunnitelmallisuutta ja aktiivista otetta omaan tulevaisuuteen. Teemoina ovat olleet mm. osallistujien tulevaisuuden suunnitelmat, omat vahvuudet sekä arvot ja tärkeät asiat työelämässä. Työskentelytapoina ovat olleet yksilötyöt, pariporinat, pienryhmätyöskentely ja koko luokan kesken käytävät keskustelut.

Sujuva

Ohjelma on saanut positiivisen vastaanoton. Sekä opiskelijat että ohjaustunneille osallistuneet opinto-ohjaajat ja aineopettajat ovat kokeneet harjoitukset mielekkäiksi. Osa harjoituksista on sovellettavissa myös muiden aineiden tunneilla käytettäviksi. Käytetyt materiaalit ja harjoitukset ovat kaikkien hyödynnettävissä hankkeen kotisivuilla https://sujuvahanke.wordpress.com/tulevaisuusohjaus/

Mirja Väänänen, suunnittelija, Sujuva -hanke

 

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus