UUTISKIRJEARKISTO > KESÄ 2016

OULUN YLIOPISTO OTTAA UUDET OPISKELIJAT VASTAAN UUSIN KONSTEIN

Mitä yhteistä on Oulun yliopistolla ja peruskoulun uudella opetussuunnitelmalla? Molemmissa luotetaan vahvasti oppijan itseohjautuvuuden vahvistamiseen ja laaja-alaisten taitojen kehittämiseen.

Future Factory

Osana Oulun yliopiston DIGIT-strategiahanketta järjestetään uusien opiskelijoiden orientaatioviikolla elokuussa pelillinen Future Factory -työpaja, johon osallistuu liki 1200 opiskelunsa aloittavaa miltei kaikista tiedekunnista. Alkuperäinen idea on koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän, ja se perustuu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Megatrendit 2016 -julkaisuun ja Ratkaisu 100 -kilpailuun.

Kolmen päivän aikana uudet opiskelijat ratkaisevat ryhmissä tulevaisuuden haasteita, tuottavat työstään digitaalisen julkaisun ja äänestävät joukoistaan parhaat. Työskentely perustuu muun muassa ongelmanratkaisuun, aktiivisuuteen ja ryhmien omaehtoisuuteen sekä digitaalisten työvälineiden käyttöön. Tuotosten parhaimmisto jatkaa julkiseen äänestykseen ja kaikki voittajat palkitaan.

Future Factorystä kerrotaan lisää myöhemmin Oulun yliopiston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

DIGIT-strategiahankkeen tavoitteena on tukea Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien työtä digitalisaatiossa sekä oppimiskulttuurin ja opettamiskäytänteiden kehittämisessä.

Paula Vaskuri
DIGIT-hankkeen suunnittelija

Linkit:
Sitran megatrendit http://www.sitra.fi/julkaisu/2016/megatrendit-2016
Ratkaisu 100 http://www.sitra.fi/tutkimus-ja-koulutus/ratkaisu100
Perusopetuksen ops 2016: http://www.oph.fi/ops2016

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus