OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2/2015

Yhteistyön tarinaa TOPIKista vuosien varrelta

Jarmo Paloniemi

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän johtaja ja Oulun seudun ammattiopiston rehtori

Jarmo PaloniemiMinulla on ollut ilo toimia Oulun yliopiston TOPIKin oppilaitosjohtajien kouluttajana jo useita vuosia. Kuluvana vuonna yhteistyötä on tiivistetty kouluttajan tehtävien lisäksi tuutoroinnin suuntaan. Itselläni on yli 20-vuoden kokemus koulutuskentällä työskentelystä: opettajana, rehtorina, johtajana ja kouluttajana. Viimeiset kahdeksan vuotta olen työskennellyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä joko rehtorina tai kuntayhtymäjohtajana – nyt virkanimike on yhtymäjohtaja-rehtori. Nykyinen virkatyöni keskittyy vahvasti hallinnollisiin tehtäviin, joten TOPIKin kanssa tehtävä yhteistyö tuo sopivaa vaihtelua. Pidin aikoinaan opettajan työstä ja siksipä piipahtaminen kouluttajan tontilla on erityisen piristävää.

Itse opiskelin rehtorin kelpoisuuden – silloisen opetushallinnon tutkinnon – vuonna 1999. Aika tylsiä lakiluentoja piti kuunnella ja pitkiä esseitä kirjoitella. Nyt kun tilaisuus on avautunut kertoa tuleville rehtoreille omista kokemuksistani, olen pyrkinyt yhdistämään konkreettisen eletyn ja koetun niin sanottuihin tylsiin hallinnollisiin asioihin. Koulutussessiot ovat olleet todella mielekkäitä, ja opiskelijat ovat olleet motivoituneita. Itselläni on aina ollut tärkeätä laittaa oma persoona peliin – epäuskottava ja suorastaan teeskentelevä kirjaviisaus ei hyödytä opiskelijoita. Kun pääsen tekemisiin aikuisopiskelijoiden kanssa, saan edelleen kehittää osaamistani. Omassa osaamisessa riittää työstämistä: työmaa, joka ei ikinä pääty.

TOPIKin toiminta on kokemukseni perusteella hyvin systemaattista ja modernia. Kun nykyään käytetään muotisanaa digitalisaatio, voin todeta sen olevan TOPIKissa hyvässä hallussa. Videot ja oppimisalustat ovat arkipäivää. Opinnot on suunniteltu järkevästi ja sopivasti vauhtia kiihdyttäen eli vaatimustasoa kiristäen; kouluttajina on myös kokeneita henkilöitä, jotka täydentävät toistensa osaamista ja kokemusta. Omasta mielestäni TOPIKissa on oivallettu kaikkien asioiden hyvän toimimisen perusta: valmistautuminen. Kurssit suunnitellaan huolella ja yhteydenpito meihin kouluttajiin on luontevaa. Kun ajattelen itseäni tai kollegoitani TOPIKin asiakkaana, ensimmäisenä minulla tulee mieleen esimerkiksi kielikylpy. Omaan kohtuullisen hyvän kielitaidon muun muassa englanniksi, mutta turhan vähän sitä pääsee puhumaan.

Tuutorina toimiminen vaatii hyvää dialogin taitoa. Sama pätee toki klassisiseen opettajuuteen ja myös johtajuuteen. Oppimisalustalla toteutettavassa tuutoroinnissa sanan ja kielen hallinta korostuu. Tuutori ei saa sortua ”tulikouramaisuuteen” eli nopeisiin ja kipakkoihin viesteihin. Hyvä digituutorointi on kieleltään napakkaa ja kannustavaa. Tuutorin tehtävä on antaa vinkkiä enemmän kuin antaa valmiita vastauksia – hieman samalla tavalla kuin Delfoin oraakkeli. Toki ei aivan niin epäselvästi vaan kuitenkin neuvoen ja kannustaen.

Tätä kirjoittaessa Suomen uusi hallitus on aloittanut Juha Sipilän johdolla. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu useita uudistuksia ja rahahanat tiukkenevat. Uusi hallitus pyrkii tiivistämään opintoaikoja ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Myös nuorten ja aikuisten koulutusta pyritään lähentämään sekä kiinteistöjen käyttöä tehostamaan. Kaikki nuo edellä mainitut asiat ovat olleet ehkä opintoaikojen tiivistämistä lukuunottamatta arkipäivää omassa opinahjossani Oulun seudun ammattiopistossa. Kun ammatillisen koulutuksen rationalisointi tehdään hallitusti unohtamatta heikommassa elämäntilanteessa olevia opiskelijoita, olen koulutuksen tulevaisuuden osalta kuitenkin luottavainen. Tärkeintä tässäkin on valmistautuminen.

Saara Posti

KM, toiminut tuutorina useilla verkkokursseilla

Saara PostiMillainen mielestäsi on hyvä kouluttaja tai tuutori?
Hyvä kouluttaja tai tuutori on ennen kaikkea sellainen joka on kiinnostunut siitä, että kurssin opiskelijat saavat kurssista mahdollisimman paljon irti ja ymmärtävät oppimaansa mahdollisimman hyvin. Hyvä kouluttaja tai tuutori pyrkii motivoimaan opiskelijoita ja olemaan läsnä (verkko)kurssilla. Hän pyrkii edistämään kurssilla hyvää (verkko)vuorovaikutusta omalla esimerkillään. Hyvä kouluttaja tai tuutori myös reflektoi omaa toimintaansa (verkko)kurssin puitteissa ja pyrkii kehittämään sitä. Avoin asenne on myös tärkeää: ei pidä olettaa että kaikki asiat etenevät ennakkoon suunnitellusti, vaan yllätyksiä voi sattua.

Miksi olet lähtenyt yhteistyöhön?
Olen ollut alun perin harjoittelussa TOPIKissa 2012–2013 vuodenvaihteessa. Harjoittelujakson aikana TOPIK antoi minulle varsin positiivisen kuvan monelta taholta: esimerkiksi kollegoiden kanssa oli todella helppo tulla juttuun. Erityisesti olen TOPIKissa pitänyt sen ajankohtaisuudesta ja organisaation kehittämiseen liittyvästä pohjavireestä: esimerkiksi verkkokursseilla ei tyydytä siihen missä aita on matalin (esimerkiksi saman kurssin toistaminen vuodesta toiseen) vaan kursseja pyritään kehittämään ja pitämään ajankohtaisina.

Millaista yhteistyö on ollut?
Yhteistyö on ollut joustavaa ja mukavaa. Oma elämäntilanteeni on ollut sellainen, että olen koko yhteistyön ajan suorittanut opintojani yliopistossa mutta en koe että yhteistyöstä olisi ollut haittaa opinnoille enkä koe myöskään että opinnoista olisi ollut haittaa yhteistyölle. Päinvastoin, koen että työskentely TOPIKissa on tukenut opintojani ja olen päässyt soveltamaan käytännössä oppimaani.

Mitä itse saat yhteistyöstä?
Olen oppinut itsestäni paljon työntekijänä. Nykyisin tunnistan omat vahvuuteni paljon helpommin kuin ennen yhteistyön aloittamista. Olen saanut paljon onnistumisen kokemuksia ja itsevarmuutta työelämän suhteen. Olen myös pysynyt ajan tasalla opetus- ja kasvatusalan uusien tuulien suhteen.

Mitä uudenlaista yhteistyötä kaipaisit lisää TOPIKissa?
Olisi mahtavaa saada opiskelijoita enemmän mukaan kansainvälisiin projekteihin. Myös itseäni kiinnostaisi kovasti tehdä yhteistyötä TOPIKin kanssa myös kansainvälisellä tasolla.

Miltä TOPIKin toiminta näyttää sinun silmin?
TOPIKin toiminta näyttää minun silmin katsottuna ajankohtaiselta ja eteenpäin pyrkivältä. Asiantuntemus ja vuorovaikutus ovat huippuluokkaa ja näitä asioita pyritään korostamaan: esimerkiksi verkkokoulutuksissa pyritään saamaan puheenvuoroja alan asiantuntijoilta. Koulutusmuodot ovat monipuolisia, mutta itselläni kokemusta on lähinnä verkkokoulutuksesta. Tiedän kuitenkin, että myös muita koulutusmuotoja on käytössä. Myös verkkokoulutuksessa on käytössä erilaisia koulutusmuotoja: jotkut kursseista ovat toisia intensiivisempiä jolloin myös koulutuksen rakenne ja muoto on hieman erilainen.

Miltä opetus- ja kasvatusalan tulevaisuus näyttää oman toimintasi ja siinä mukana olleiden osallistujien näkökulmasta?
Tieto- ja viestintätekniikan korostaminen on tullut opetus- ja kasvatusalalla jäädäkseen. Myös kansainvälistymistä tapahtuu enenevissä määrin. Kaiken kaikkiaan opetus- ja kasvatusalalla puhaltaa kehityksen ja eteenpäin menemisen tuulet.

Mitä tukea TOPIK voisi tarjota oman osaamisesi kehittämiseen?
Tämäpä kinkkinen kysymys... Koen että olen saanut erittäin hyvin tukea ja ohjausta yhteistyöni aikana ja minulla on aina ollut sellainen olo, että voin kysyä kaikesta mikä mieleeni juolahtaa. Ehkä uusien haasteiden tarjoaminen voisi sellainen ”tuki” jota TOPIK voisi tarjota osaamisen kehittämiseen, esimerkiksi kansainväliseltä puolelta.

Tee kanssamme yhteistyötä – pääset kokeilukulttuurin pariin ja merkittävien asioiden äärelle!
Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Sirpa Kova ja Paula Airaksinen
Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto