OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2/2015

Tulevaisuuden johtajia opetus- ja kasvatusalalle

Tulevaisuuden johtajia opetus- ja kasvatusalalleTarvitsemme johtajuutta, joka etsii joustavasti ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa. Tarvitsemme johtajuutta, jossa on rohkeutta kokeilla, epäonnistua, myöntää se ja korjata sen mukaan. Tarvitsemme johtajuutta, jossa on päätöksentekokykyä ja valmiutta tehdä asioita kokeilevan kulttuurin kautta.

Johtaminen on kokeilua, Johtaminen on jatkuvaa oppimista ja sen hyväksymistä, että täydellisyyteen pyrkiminen on itsensä huijaamista. Johtajuus on valmiutta nöyryyteen ja kokeilunhaluun, ei uskoa etukäteen sovittuihin prosesseihin. (Mukailtu Alf Rehnin ja Anne Bernerin tekstistä Suomalaisen johtajuuden itsepetos, 4/2015)

Näihin sanoihin päätettiin kuluneen lukuvuoden opetus- ja kasvatusalan johtamiskoulutus Minustako rehtori? Rehtorin tehtäviin kannustava koulutus (6 op). Koulutus innosti mukaan 21 opettajaa perusopetuksesta, lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta. Ryhmästä huokui mieletön opiskeluinto ja -ilo sekä läsnäolo perehdyttäessä oppilaitosjohtajan tehtäväkenttään. Alun säikähdys johtajan moninaisiin tehtäviin kääntyi opiskelujen edetessä uteliaisuudeksi ja haluksi jatkaa opintoja johtamisen polulla.   

Opiskelijapalaute: Merkittävimmät opit koulutuksessa olivat ainakin elävän elämän caset, joita purimme kouluttajien kanssa. Luennoitsijoiden osuudet olivat loistavia, sillä kaikilla oli valtavasti työkokemusta ja esimerkkejä sekä taito innostaa ja motivoida. Kurssi oli monipuolinen kattaus rehtorin työkentästä, ja kaikesta on ollut jo nyt hyötyä.

Kuluneen talven aikana meillä oli käynnissä kaksi Johtaminen ja opetushallinto (25 op) -koulutusta, rehtorin työhön pätevöittävää koulutusta, joissa oli mukana yhteensä 60 rehtorin työstä kiinnostunutta opetus- ja kasvatusalan ammattilaista varhaiskasvatuksesta ammattikorkeaan. Huolimatta rehtorin työn haastavuudesta, mielenkiintoa tätä työtä kohtaan on paljon. Rehtorin työ nähdään houkuttelevana mahdollisuutena edetä uralla. Johtaminen ja opetushallinto -koulutuksen lisäksi rehtorin pätevyyden suoritti tenttimällä 30 henkilöä Pohjois-Suomen alueelta.

Opiskelijapalautetta: Koin saaneeni kurssista todella paljon hyödyllistä tietoa irti sekä solmittua hyvän kontaktiverkoston. Jokainen osa-alue oli minulle hyvinkin mielenkiintoinen, koska haaveissa on jonain päivänä johtaa oppilaitosta tai ainakin toimia hallinnossa ennemmin kuin vain perusopettajana.

Myös Kehittyvä rehtori - oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutuksessa (30 op) opiskeli kaksi ryhmää, joissa oli yhteensä noin parikymmentä oppilaitosesimiestä perusopetuksesta toiselle asteelle. Koulutuksessa osallistujilla oli oiva mahdollisuus syventää johtamisosaamistaan sekä verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. Keskinäinen tiedon ja kokemusten jakaminen vertaisten kanssa koettiin merkitykselliseksi. Koulutuksessa osallistujat kehittävät monipuolisesti omaa johtamistaan ja oppilaitoksensa toimintatapoja.

Osallistujien kehittämisen kohteita:

  • Oppilaitoksen strategiaprosessi
  • Jaettu johtajuus
  • Työparityöskentely
  • Projektinhallinta
  • Oppilaitoksen peruskorjaus

Opiskelijapalautetta: Koulutus oli erittäin antoisa ja virkistävä. Suuri kiitos koulutuksesta ja siitä että sain osallistua siihen.

Kahdessa Oppilaitoksen pedagoginen kehittäminen - visiosta käytäntöön (6 op)
-koulutuksessa oli mukana 14 organisaatiota varhaiskasvatuksesta toiselle asteella. Prosessiin osallistuttiin johtoryhminä. Koulutuksessa luotiin kullekin osallistujaorganisaatiolle oma pedagoginen polku, jota lähdettiin hahmottelemaan unelmatyöskentelyn avulla. Yhdessä tekeminen korostui tässä koulutuksessa, kuten tämän päivän työelämässäkin. Osallistujajoukossa vallitsi huikea innostus koko prosessin ajan.

Opiskelijapalautetta: Lisää tällaista!

pedagoginen kehittäminen

Sirpa Lang ja Pertti Parpala, Ritaharjun koulu

Päiväkodin johtajan oppisopimustyyppisessä (30 op) -koulutuksessa oli mukana 20 lastentarhanopettajaa, joista suurin osa työskenteli päiväkodin varajohtajana. Koulutuksessa perehdyttiin johtamisen eri osa-alueisiin ja vahvistettiin osallistujien valmiuksia johtaa päiväkotia laadukkaasti ja osaavasti.

Opiskelijapalautetta: Loistava paketti täynnä uusinta ja ajankohtaisinta tietoa. Loistavat ja alansa huiput luennoitsijat, joita oli ilo kuunnella.

Jaettu johtajuus työyhteisön voimavarana

Kiitos OKM:lle ja OPH:lle myöntämistänne rahoituksista koulutusten järjestämiseen. Kiitos myös taitavalle ja innostavalle kouluttajakaartille. Teidän avulla saimme tarjottua tänäkin lukuvuonna laadukasta opetus- ja kasvatusalan johtamiskoulutusta. Te toitte koulutuksiimme kentän äänen. Merkittävässä roolissa koulutuksissa on ollut myös TOPIKn omat asiantuntijat. Toivomme lisää tällaista yhteistyötä.

Kohti kokeilevaa, innostavaa ja kannustavaa johtamista!

Tervetuloa täydentämään osaamistasi 2015–2016 johtamiskoulutuksiimme:

Lue lisää johtamiskoulutuksistamme:

http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/opetusjohtaminen

Sirpa Kova, Satu Soila ja Tarja TervolaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto