OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2/2014

Aikuiskoulutuksen palveluja kehitetään Topikissa

TOPIKTäydentävien opintojen keskus kokoaa entistä tiiviimmin yhteen aikuiskoulutuksen toimintojaan. Jatkossa reilu 30 henkilön asiantuntijatiimi toteuttaa täydentävien opintojen keskuksen ammatillista täydennyskoulutusta, avointa yliopisto-opetusta ja aikuisopiskelijoiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Panostamme myös entistä enemmän koulutusvientiin, jossa erityisesti suomalainen opetus- ja kasvatusosaaminen on kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Tiivistämällä aikuiskoulutuksen toimintaa pystymme yhä paremmin rakentamaan aikuiskoulutuksen kokonaisuuksia, joissa esimerkiksi avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus muodostavat mielekkäitä jatkumoja.    

Esa NiemiTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto