OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2/2014

Tulevia koulutuksiamme lukuvuonna 2014-2015

Koulutusta verkossa:

Lähi- ja monimuotokoulutusta:

Työyhteisösovittelun erityisosaaja

Kiinnostaako työyhteisöjen ristiriitatilanteiden ymmärtäminen ja niiden rakentavat ratkaisut?

Syksyllä 2014 tarjoutuu Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksessa mahdollisuus kouluttautua työyhteisösovittelijaksi. Järjestettävä koulutus antaa valmiudet toimia sovittelijana työyhteisöjen ristiriitatilanteissa.

Työyhteisösovittelu on tehokas keino ratkoa työyhteisöjen pulmatilanteita ja ihmisten välisiä ristiriitoja. Siitä on saatu hyviä kokemuksia eri toimialoilla. Tavoitteena on puuttua näihin ristiriitoihin, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Tässä yhteydessä ristiriitatilanteiden hallinnalla tarkoitetaan yhteisen oppimisen prosessia, jossa jokainen osallistuja säilyttää kasvonsa ja arvonsa. Sovittelussa puolueeton, ulkopuolinen henkilö eli sovittelija avustaa osapuolia sovittelumenettelyn kautta löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun yhdessä keskustellen ja toinen toistaan kuunnellen

Lisätietoa ja haku (15.8. mennessä): http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/tyso

Lisätietoa työyhteisösovittelusta Suomen sovittelufoorumin sivuilta:
http://www.ssf-ffm.com/sovittelu/sovittelu-tyoyhteisosovittelu.php

Osassa koulutuksista ilmoittautuminen alkaa syksyllä 2015. Seuraa koulutustarjontaamme www-sivuiltamme sekä Facebookista!

http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/ede

https://www.facebook.com/oytopikTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto