OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 2 / 2012

Yhtenäiskoulu tuo haasteita ja mahdollisuuksia

Oulun yliopistolla järjestettiin 11.5.2012 Täydentävien opintojen keskuksen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteistyönä yhtenäiskouluseminaari ”Aidosti vai aidatusti yhdessä?”. Päivän aikana teemaa käsiteltiin pedagogisen hyvinvoinnin, koulun toimintakulttuurin sekä muutosprosessin näkökulmista. Ohjelma rakentui aamupäivän asiantuntijapuheenvuoroista sekä iltapäivän porinapiireistä.

Janne Pietarinen
KT, dosentti Janne Pietarinen

Tutkimuksellisen näkökulman päivään toi KT, dosentti Janne Pietarinen Itä-Suomen yliopistosta. Hän on tutkinut useiden vuosien ajan yhtenäisen perusopetuksen muutosproblematiikkaa. Muutokseen liittyy aina huoli jaksamisesta.

Pietarisen mukaan pedagogista hyvinvointia on tarkasteltava koulun kokonaisuus huomioiden. Hyvinvointi on oppimisprosessi. Positiivinen tai negatiivinen oppimisen kehä johtaa joko voimaantumiseen tai kuormittumiseen. Hallittu muutos edellyttää määrätietoista johtajuutta koulussa.

Kaakkurin koulun rehtori Jukka Alatalo kertoi yhtenäiskoulun toimintakulttuurin rakentamisesta omassa koulussaan. Hänen mukaansa rehtorilla tulee olla selkeä visio, jota kohti koulua kehitetään ”pienin askelin”. Työyhteisöön tulisi luoda myönteinen kehittämistä ja jakamista tukeva ilmapiiri.

Pateniemen yhtenäiskoulun apulaisjohtaja, vararehtori Annukka Ylitalo kuvasi kahden erillisen koulun yhtenäistämistarinan.  Annukka piti keväällä 2011 päiväkirjaa muutosprosessin herättämistä tuntemuksista työyhteisössään.  Alusta alkaen Pateniemen yhtenäiskoulun muutosprosessin perustaksi otettiin yhteisöllisyys. Tämä näkyy mm. koko työyhteisön osallistamisena, avoimuutena, läpinäkyvyytenä sekä jaettuna johtajuutena.

Katso Annukka Ylitalon haastattelu:

Aidosti vai aidatusti yhdessä? - Yhtenäiskouluseminaari 11.5.2012 from EDE, Oulun yliopisto on Vimeo.

Iltapäivän porinapiireissä osallistujat pääsivät verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan yhtenäiskoulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja muutosprosessin johtamisesta.

Yhtenäiskouluseminaari

Tarja Tervola, suunnittelija ja Satu Soila, suunnittelija
Täydentävien opintojen keskus / EDE-tiimi, Oulun yliopistoTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto