OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 2 / 2012

EDE:n verkkokurssit tuutori-opettajan näkökulmasta

EDE-tiimin toteuttamat täydennyskoulutukset verkkokursseina ovat olleet osallistujien keskuudessa suosittuja. Ajan ja paikan suhteen joustava opiskelu ja helppokäyttöiset tekniset ratkaisut luovat puitteet joustavalle oppimiselle ja madaltavat kynnystä osallistua koulutuksiin. Verkkokursseillamme on vakiintunut ohjausmalli, jossa tuutori-opettaja on mukana kurssin suunnittelusta alkaen. Lisäksi EDE:n prosessituuri huolehtii kurssin verkkopedagogiikkaan, hallintoon ja tekniikkaan liittyvistä asioista. Näin tuutori-opettaja voi keskittyä paremmin kurssin sisältöön ja opiskelijoiden ohjaukseen.  Verkkokurssiemme tuutori-opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja kasvatusalan ammattilaisia. Kaksi opettaja-tuutoriamme esittelee omia näkemyksiään EDE:n verkkokursseista.

Laura Määttä

Suunnittelija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki
Lasten, nuorten, vanhempien ja kasvattajien nettitaitoja edistävä EU-projekti
Verkosta turvallinen ympäristö oppilaille ja opettajille” ja Vastuullisena maailmankansalaisena verkossa -verkkokurssit

Laura Määttä

Päivi Pelkonen

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattori, Vantaa ”Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys koulussa” –verkkokurssi

 

 

Lyhyt esittely itsestä, kuka olet, mitä teet ja missä?

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri. Toimin Mannerheimin Lastensuojeluliitossa suunnittelijana lasten, nuorten, vanhempien ja kasvattajien nettitaitoja edistävässä EU-projektissa Helsingissä.
-Laura -

Minulla on laaja ja kirjava kokemus erilaisista opetusalan asiantuntijatehtävistä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut mm. opettajana, tutkijana, opettajankouluttajana ja opetussektorin kehittämishankkeiden vetäjänä, ja yleensä työni on liittynyt jollain tavalla opetuksen kansainvälisiin tai monikulttuurisiin kysymyksiin. Tällä hetkellä toimin Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattorina Vantaalla.
- Päivi -

Miten päädyit verkkokursseillemme tuutori-opettajaksi?

Päädyin kurssille opettajaksi ystäväni pyynnöstä, jonka kanssa suunnittelimme ja vedimme ensimmäisen yhteisen kurssimme ”Verkosta turvallinen ympäristö oppilaille ja opettajille” EDE:llä syksyllä 2010. Kurssi oli minulle positiivinen ja innostava kokemus, ja minusta oli luontevaa jatkaa kurssien vetämistä EDE:llä.
- Laura -

Aloitin EDE-tiimin verkkokurssien opettajana Oulun yliopistossa työskennellessäni, kun etsittiin sisällöntuottajaa ja - tutoria ”Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys koulussa” –verkkokurssille, ja myöhemmin työtä on ollut mukava jatkaa etänä.  Kun kurssirungot materiaaleineen suunnitellaan ja valmistellaan huolella etukäteen, kurssia voi tuutoroida mistä tahansa, missä pääsee nettiin. Erään vuoden kurssilaiset taisivat ihmetellä tutorinsa työaikoja, kun olin kurssin aloitusjakson aikana kuvausreissulla Vanuatulla ja kommenttini tulivat suomalaisittain erikoiseen aikaan.
- Päivi  -

Miten luonnehtisit toimenkuvaasi EDE:n verkkokursseilla?

Toimin sekä luennoitsijana että tuutorina. Toimenkuvaani kuuluu luovaa työtä; suunnittelen kurssilla käytettävät opetusmateriaalit ja luennot. Tuutorina seuraan ja ohjaan kurssilaisten etenemistä osallistumalla aktiivisesti kurssilla käytäviin keskusteluihin.
- Laura -

Sisältö-tutorina olen aktiivinen suunnitteluvaiheessa kurssien runkoja ja tehtäväkokonaisuuksia valmistelemassa, ja sitten myöhemmin kurssin aikana opiskelijoiden työtä ohjaamassa tai palautetta antamassa. Kaikki siinä välissä hoituu sisältö-tutorin näkökulmasta "kuin itsestään", kiitos EDE-tiimille.
 - Päivi -

Mitä eroja verkossa opettamisessa on ollut verrattuna lähikoulutukseen tai -opetukseen?

Verkko-opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua, joka antaa osallistujalle paljon vapautta, mutta myös vastuuta oman ajankäytön hallinnasta. Ajatusten jäsentäminen kirjoittamalla antaa myös aikaa miettiä, mitä todella haluaa sanoa.
- Laura -

Opetus poikkeaa sikäli normaalista ryhmäopetuksesta, etteivät ryhmäläiset koskaan tapaa tutoria tai toisiaan kasvotusten. Koko kurssi tapahtuu verkossa ja jokainen osallistuu silloin, kun hänelle itselleen parhaiten sopii: aamulla, illalla, hyppytunnilla tai yöllä, kun kukaan ei häiritse.  Live-vuorovaikutus jää pois, mikä aluksi tuntui oudolta ja luennon pitäminen kameralle on hassua.  Kurssilla keskustelua syntyy silti, ja kaikki osallistuvat. Lähiopetuksessahan käy helposti niin, että muutama aktiivinen on aina äänessä ja muu ryhmä kuuntelee.  Nyt kaikkien ajatukset pääsevät esille ja verkkoympäristöön kirjoitettuna ne täytyy myös muotoilla hiukan valmiimmiksi kuin keskustelutilanteissa.  Keskusteluissa on myös useita aktiivisia ketjuja samanaikaisesti, kun live-tilanteessa käydään yleensä vain yhtä keskustelua kerrallaan.
- Päivi -

Miten olet kokenut verkko-opettajana toimimisen?

Verkko-opettajana oleminen on ollut antoisaa, sillä kurssilaiset ovat olleet innokkaita ja motivoituneita opiskeltavasta aiheesta. Koen, että verkko-opettaminen antaa myös opettajalle paljon.
- Laura -

On mielenkiintoista huomata, miten erilaisiksi kurssit muotoutuvat osallistujien myötä, vaikka sisällöllisesti ei suuria muutoksia edelliseen vuoteen olisi tehtykään. Verkkokurssi antaa hyvät mahdollisuudet kytkeä tehtävät opiskelijan omaan arkeen tai työhön - ja sopii siksi mainiosti täydennyskoulutukseen.
- Päivi -

Teija Mikkilä, suunnittelija ja Antti Peltonen , suunnittelija
Täydentävien opintojen keskus / EDE-tiimi, Oulun yliopistoTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto