OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2 / 2012


Tulevia koulutuksiamme syksyllä 2012

Oppilaitosjohdon koulutukset:

Verkkokurssit:

 • Koulun kriisit ja niiden kohtaaminen, 6op
 • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys koulussa, 4op
 • Yrittäjyyskasvatus, 6op
 • Opettajan ja oppilaan mediamaailma, 6op
 • Verkkopedagogiikkaa vapaaseen sivistystyöhön, 10 op
 • Tiedonhaku, hallinta ja verkkopalvelut opetuksessa, 6op

Lähi- ja monimuotokoulutukset:

 • Vuorovaikutuksellinen ja toiminnallinen tuki maahanmuuttajaopetuksessa, 5op
 • Eväitä koulun ja opettajan arkipäivään seminaarisarja, 2 koulutusiltapäivää
 • Opetuksen eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt, 8op
 • TVT:n rooli koulun pedagogisessa kehittämisessä
 • Tulossa myös työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

http://www.kotu.oulu.fi/ede/koulutus/

TULEVIA OPETUSALAN TAPAHTUMIA

Opetusalan johtamisen foorumi - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, Espoo, Koulutuskeskus Dipoli,
14.–15.6.2012 

Ilmoittautuminen 25.5.2012 mennessä
http://db3.oph.fi/koulutuskalenteri/ophtilaisuus.asp?ID1=1215

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2012 Helsingissä,
1.–2.8.2012

Ilmoittautuminen 1.6.2012 mennessä
http://db3.oph.fi/koulutuskalenteri/ophtilaisuus.asp?ID1=1212

Opettajien Kesäpäivät

Ilmoittautuminen 8.6.2012 mennessä
http://www.kll.fi/fi/opettajat/tapahtumakalenteri/1291121130/




Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto