OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 2 / 2012

Koulu Euroopassa johdatti kulttuurienvälisyyteen

17.-18.4. järjestettiin Oulun yliopistolla Täydentävien opintojen toimesta Koulu Euroopassa – opettajien kulttuurienvälinen osaaminen –koulutus, jossa aihetta lähestyttiin eri näkökulmista sekä asiantuntijapuheenvuorojen että työpajatyöskentelyn kautta.  Koulutus oli järjestyksessä toinen Oulussa järjestetty Koulu Euroopassa –tapahtuma. Koulutuksen rahoittajana toimii CIMO.

Tilaisuuden pääpuhujana oli vuoden 2009 pakolaisnainen, VMP Groupin yhteyspäällikkö Fatbardhe Hetemaj, joka toi esille kokemuksiaan kulttuuriin sopeutumisesta ja miten koulu voi valmentaa oppilaita eri kulttuureissa toimimiseen. Hänen mukaansa oppilasta pitää auttaa ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemus, löytämään oman kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurienväliseen kanssakäymiseen ja kansainvälisyyteen. Eri kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin tutustumisella luodaan pohjaa ihmisryhmien väliselle suvaitsevaisuudelle ja luottamukselle sekä onnistuneelle yhteistyölle.

Fatbardhe Hetemaj

Koulu Euroopassa työpaja Koulu Euroopassa työpaja

Työpajoissa mm. harjoiteltiin kulttuurienvälistä viestintää Barnga-simulaatiopelin avulla sekä pohdittiin monikulttuurisen ryhmän ohjaamista.

Katso Fatbardhe Hetemajn haastattelu sekä koulutukseen osallistujien tunnelmia:

EDE, Koulu Euroopassa 17. - 18.4.2012 from EDE, Oulun yliopisto on Vimeo.

Virpi Pietikäinen, suunnittelija
Täydentävien opintojen keskus / EDE-tiimi, Oulun yliopisto

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto