OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2 / 2011

EDE:n verkkokursseista

EDE -tiimi on toteuttanut opettajille suunnattuja verkkokursseja vuodesta 2005 lähtien. Verkkokursseille voi osallistua helposti asuinpaikkakunnasta riippumatta, Utsjoelta Hankoon, kunhan käytössä on laajakaista internet -yhteys. Vuonna 2010 EDE:n verkkokursseille osallistui yli 250 opetusalan ammattilaista. Koulutuksissa käytetään Moodle -oppimisympäristöä, reaaliaikaisen yhteyden mahdollistavaa Adobe Connect- verkkokokousjärjestelmää ja laadukkaita asiantuntijapuheenvuoroja verkkovideoina. Vuonna 2010 kursseille tuotettiin yli 40 verkkovideota, joista on tullut EDE:lle jo eräänlainen tavaramerkki.

Opetusalan täydennyskoulutukseen sopii erinomaisesti ajan ja paikan suhteen joustava opiskelu, jolloin osallistujat voivat osallistua kursseille työn ohessa. Toimivat ja helppokäyttöiset tekniset ratkaisut luovat puitteet joustavalle oppimiselle ja madaltavat kynnystä osallistua koulutuksiin. Opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu omasta oppimisesta korostuvat verkkokursseilla. Verkko-opiskelu vaatii oman aikansa ja varsinkin itsenäisesti suoritettavat kurssit edellyttävät hyvin tarkkaa ajankäytön suunnittelua. Opiskelu verkossa perustuu vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden ja tuutoreiden kanssa, joten opiskelijan on oltava oma-aloitteinen ja lähdettävä rohkeasti mukaan verkkokeskusteluun.

Koulutusten sisällöt vaihtelevat lukuvuosittain. TVT:n opetuskäyttöön, tiedonhakuun ja –hallintaan sekä sosiaaliseen mediaan liittyvät koulutukset ovat kestosuosikkeja. Näiden lisäksi tarjonnasta löytyy kursseja eri oppiaineiden opetukseen sekä koulutuspoliittisesti ajankohtaisiin aihealueisiin, esimerkiksi monikulttuurisuuteen ja perusopetuksen laatuun liittyen.

EDE:n verkkokursseissa on vakiintunut rakenne, joka on todettu toimivaksi. Kurssi alkaa viikon mittaisella orientaatiojaksolla, joka tarkoituksena on virittäytyä verkko-opiskeluun, tutustua toisiin opiskelijoihin ja Moodlen käyttöön. Näin itse sisältöjaksojen alkaessa on jo yleensä päästy yli mahdollisista teknisistä tai tunnuksiin liittyvistä ongelmista ja opiskelu voi alkaa täysipainoisesti. Sisältöjen jaksotus jäsentää kurssia, kun tieto annostellaan sopivina paloina ja opiskelijoilla on tiedossa selkeät määräpäivät tehtävien tekoon ja palautukseen. Sisältöjaksojen päätyttyä kurssin anti kootaan yhteenveto- ja palautejaksoissa.

EDE:n verkkokursseille on muodostunut toimivat oppimisen ohjausperiaatteet, joita noudatetaan kaikilla kursseilla. Käytäntö on osoittanut, että verkko-ohjauksen suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Suunnitelmallisuus, toimijoiden roolit verkossa, verkkotyöskentelyn ”pelisäännöt”, ohjauksen tarve, vertaistuki, läsnäolo verkossa, palaute ja tuki, tasapuolisuus ja henkilökohtaisuus sekä omat resurssit.
Verkkokurssit vakiintuneine toimintamalleineen myös koukuttavat. Moni opettaja palaa uusille kursseillemme kerta kerran jälkeen.

Verkkokurssi

Otteita  verkkokurssien palautteista:

”Hyvin suunniteltu verkkokurssi, laadukkailla materiaaleilla. Verkko-opiskelu on mielekästä, koska se ei ole aikaan ja paikkaan sidoksissa.”

”Huimaa oppia uusi tapa oppia!!!! Itse valittu ajankohta, työn lomassa, olen mainostanut muillekin koulutuksianne. Minulle oli erittäin tarpeellinen, sillä esimieheni ei jostain syystä päästä minua koulutuksiin työaikana. Verkko-opiskelu pelasti kevääni. Sain myös ammatillisesti tukea tärkeiksi kokemilleni asioille. KIITOS ! : )”

”Kurssi oli hyvin toteutettu, Moodlen käytön oppi helposti. Ohjeet olivat riittävän yksityiskohtaiset. Aikataulu oli sopiva. Kurssi tuli suoritettua jopa nopeammin ja helpommin kuin ennalta aavistinkaan. Tämä aihekokonaisuus toimi erittäin hyvin verkkokurssina. Tällainen kurssi taitaa olla rankka tuutoreille, teiltä sai nopeasti vastauksia pulmatilanteisiin. Verkkokurssi sopi myös hyvin omalla ajankäytölle, toisaalta tällainen verkkokurssi vaatii myös motivaatiota osallistujalta. Kurssi vaatii myös hyvät koneenkäytön perusvalmiudet, ettei lopeta kurssia kesken heti ensimmäisen "kompuroinnin" takia. Tuutoreilta tuli hyvää tsemppausta ja lopuksi jo kurssilaiset neuvoivat  toinen toisiaan (kurssi toteutti itseään). Kurssin osa-alueet valittu hyvin. Löytyi monia uusia välineitä itselle.”

”Tsemppiä...Kiva, kun suorituksissa ei ollut pitkiä esseitä! Keskustelupalstoilla oppi enemmän! Pitää muistaa tämä omissa verkkokurssin tekeleissäni.”

”Kiitos opettavaisesta kurssista. Oppimistehtävät olivat mitoitettu hyvin. Ne olivat realistiset ja pystyi tekemään työn ohella.”

”tuutorit kyllä sopivasti "piiskasivat" kyydistä tippuneita. Oli hyvä että muistutettiin myöhästelystä.”

”Kurssi oli hyvä esimerkki onnistuneesta verkkokurssista. Tällä tavalla opiskelu antaa mahdollisuuden ylipäätänsäkin osallistua koulutukseen (töistä vaikea irrottautua).”

Mikko Ojala ja Tarja Tervola

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto