OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 

1/2018

Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen (15 op)

Järjestämme lukuvuonna 2018-2019 matematiikan täydennyskoulutusta esi- ja alkuopetukseen, luokille 3-6 sekä luokille 7-9. Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa ja ne on suunnattu esikoulun- ja luokanopettajille, aineenopettajille, erityisopettajille ja koulunkäynninohjaajille. Koulutukset yllättivät suosiollaan ja opiskeluryhmät ovat jo täynnä.

Konkretia, toiminnallisuus ja opetussuunnitelmien perusteiden sisältöjen ja tavoitteiden avaaminen ovat keskeinen osa koulutuksia.

Lue lisää matematiikan koulutuksistamme: http://www.topik.oulu.fi/matikka.html

Koulutukset rahoittaa OPH ja ne ovat osallistujille maksuttomia.


Teija Mikkilä

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
Opetus- ja kasvatusala

Uutiskirjearkisto
Videopit

Oulun yliopisto