OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
TOPIK

Uutiskirjearkisto > 1/2018

OPH RAHOITTAA OPETUS- JA KASVATUSALAN ESIMIESTEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ

Topik käynnistää syksyllä 2018 Opetushallituksen rahoittaman, osallistujille maksuttoman 15 opintopisteen laajuisen JOOKA – Johtamisosaamista opetus- ja kasvatusalalle -täydennyskoulutuksen.  Koulutukseen otetaan mukaan 50 varhaiskasvatuksen ja yleisissivistävän koulutuksen esimiestä. Ryhmä on jo tällä hetkellä lähes täynnä, mikä kertoo koulutuksen tarpeellisuudesta.

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena elokuun 2018 ja syyskuun 2019 välisenä aikana. Ryhmä kokoontuu kolmeen lähipäivään Ouluun, minkä ohella merkittävä osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja omassa työyhteisössä. Kantavina teemoina ovat hyvinvoiva ja oppiva yhteisö, uusi toimintakulttuuri sekä joukko valinnaisia opetus- ja kasvatusalan johtamisen päivän polttavia teemoja. Asiantuntija-alustusten, vertaistyöskentelyn sekä soveltavien ja reflektoivien tehtävien avulla halutaan tukea esimiehiä oman johtajuuden ja johtamistekojen kehittämisessä. Jokainen pääsee toteuttamaan myös jonkin työyhteisön tarpeista lähtevän kehittämisteon koulutuksen aikana.

Opetus-ja kasvatusalan johtamista ovat viime aikoina haastaneet mm. uudet opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka tulee jalkauttaa osaksi arkea. Tämä edellyttää henkilöstön sitouttamista ja osallistamista sekä pedagogista ja strategialähtöistä johtamista, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista unohtamatta. Kaikissa muutoksissa korostuu ihmisten johtamisen merkitys. Olennaista on kohdata työyhteisön jäsenet välittävällä ja arvostavalla tavalla. Johtajan ei tarvitse enää tehdä johtamistyötään yksin, vaan tavoitteena on hyödyntää koko henkilöstön osaamista jaetun johtajuuden avulla.

Odotamme mielenkiinnolla ja innolla koulutuksen käynnistymistä. Eri puolelta Suomea tulevilla kurssilaisilla on valtava määrä johtamiskokemusta ja -osaamista sekä halu kehittää johtajuuttaan ja johtamiskäytäntöjään nykyisestään vielä paremmiksi ja toimivammiksi. Me puolestamme haluamme tukea osaamisen ja kokemusten jakamista sekä tukea osallistujien kehittymistä entistä paremmiksi esimiehiksi omiin työyhteisöihinsä.

Lue lisää koulutuksesta: http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/jooka2018


Satu Soila

TOPIK Facebook TOPIK Twitter
Oulun yliopisto
TÄydentävien opintojen keskus
TÄydennyskoulutus
Opetus- ja kasvatusala

Opetusalan osaajat
Uutiskirjearkisto
Videopit

Tulevat koulutukset
KÄynnissÄ olevat koulutukset
Toteutetut koulutukset
Oulun yliopisto