UUTISKIRJEARKISTO > KEVÄT 2017

Tutorista tukea –virtaa verkostosta

Topikin kasvatus- ja opetusalan tiimin vetämä tutoropettajakoulutus Tutorista tukea –virtaa verkostosta käynnistyi maaliskuussa. Mukana on 37 opettajaa 11 eri kunnasta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta. Koulutuksessa vahvistetaan tutoropettajien pedagogisia, digitaalisia ja ohjauksellisia taitoja sekä suunnitellaan tutortoimintaa. Johtavana ajatuksena on koulun pedagogisen toimintakulttuurin muutos, jossa digitaaliset välineet ovat luonteva osa uusia toimintatapoja.

Tutorista tukea koulutuksen rakenne

Starttipäivässä osallistujat pohtivat mm. tutoropettajuutta ja tutoropettajan roolia. Sanapilven tuloksien mukaan tutoropettajien tehtäväkenttä on haastava ja moninainen. Tärkeimmiksi elementeiksi nousivat positiivinen asenne ja uuteen kannustaminen.

Tutorista tukea sanapilvi

Koulutuksessa osallistujia rohkaistaan verkostoitumaan sekä jakamaan ideoita ja toimivia käytänteitä yli koulu- ja kuntarajojen. Tavoitteena on, että syntyneet verkostot jäävät elämään ja tuovat virtaa tutoropettajien arkeen koulutuksen jälkeenkin.

Tarja Tervola

Antti Peltonen

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus