UUTISKIRJEARKISTO > KEVÄT 2017

Opetushallitus panostaa opetusalan täydennyskoulutukseen

OPH kouluttaaTulevan puolentoista vuoden aikana Topik kouluttaa opetushenkilöstöä monipuolisesti Opetushallituksen rahoituksen turvin. Tulevien koulutustemme teemoja ovat:

  • opetus- ja kasvatusalan johtaminen,
  • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö,
  • monilukutaito,
  • monikulttuurisuus,
  • oppimisen tuen järjestäminen ja
  • hyvinvoinnin edistäminen.

Myös vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle on tulossa tarjolle täydennyskoulutusta pedagogiikasta.

Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä ja niissä saatavat työkalut ja mallit ovat sovellettavissa suoraan omaan työhön. Työskentelytavoissamme korostuu joustava ja pedagogisesti mielekäs tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Koulutusten toteutuksissa hyödynnämme laajaa asiantuntijaverkostoamme niin yliopistomaailmasta kuin kentältä.  Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen muiden oman alan ammattilaisten kanssa ympäri Suomea.

Seuraa tarjontaamme www-sivuiltamme sekä tulevista uutiskirjeistä. Tiedotamme koulutuksistamme myös kohdennetuilla sähköposteilla.

Tervetuloa oppimaan yhdessä!

Virpi Pitikäinen
Satu Soila
Mikko Ojala

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus