OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2016

Rakenna hyvää, nostat joukkuehenkeä

Pääsevätkö lapset ja nuoret kukoistamaan koulussa? Havaitsemmeko ja hyödynnämmekö myös omia vahvuuksiamme?  Miten saamme jokaisen potentiaalin esiin?

Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen toimittamassa teoksessa Huomaa hyvä! (2016) käsitellään positiivisen psykologian ja luonteenvahvuuksien merkitystä opetuksessa ja kasvatuksessa. Omien vahvuuksien oivaltaminen koulussa, vapaa-ajalla ja kaveripiirissä rakentavat elämään hyvinvointia ja onnellisuutta. Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä vähentyneeseen masennukseen ja stressiin. Vahvuudet auttavat saavuttamaan tavoitteita ja lisäävät ihmisen perustarpeiden tyydyttymistä, kuten itsenäisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja kokemusta omasta pätevyydestä. Luonteenvahvuudet saavat meidät kukoistamaan ja tuovat parhaat puolemme esiin. Kun saamme mahdollisuuden toteuttaa niitä, uppoudumme myös työtehtäviimme innostuneesti. Oppiminen tapahtuu nopeasti, ja sisäistämme jatkuvasti uusia tapoja vahvuuksien hyödyntämiseen. Lopulta ajattelemme, tämä tuntuu todella minulta. Vahvuus kutsuu meitä käyttämään sitä ja antaa meille energiaa.  

Vahvuuksiin keskittyvä opetus sopii hyvin suomalaisiin kouluihin ja uusien opetussuunnitelmien perusteisiin. Koulussa on useita mahdollisuuksia sisällyttää vahvuusopetusta moniin hetkiin.

Aloita vahvuusopetus jo tänään, ja tee hyviä tekoja lisää. Meidän jokaisen luonne on kehittyvä – tartu rohkeasti taito-opetukseen. Jokaisessa kohtaamisessa on mahdollisuus vahvistaa omia luonteentaitojaan.

Meidän joukkue -harjoitus: Vahvuudet esiin, tee oma vahvuusprofiilisi

Pohdi yksin:

  • Mitkä ovat vahvuutesi?
  • Antaako vahvuuksiesi käyttäminen energiaa?
  • Voitko helposti käyttää vahvuuksiasi?
  • Miten vahvuutesi tulevat esiin eri tilanteissa?

Pohtikaa ryhmässä:

  • Miten kannustatte toisianne vahvuuksien käyttämiseen?
  • Miten voitte käyttää vahvuuksianne toistenne hyväksi?
  • Miten esim. sinnikkyyden voi ottaa voimatyökaluksi päästäkseen tavoitteeseen?

Suunnittele itsellesi pelipaita. Kirjoita selkään nimesi ja itsellesi tärkeimmät vahvuutesi. Keskustelkaa ryhmässä, miten vahvuudet näkyvät käytännössä, ja kirjoittakaa ne paidan toiselle puolelle. Ihailkaa joukkuettanne.

TOPIK:n kursseilla saat valmiuksia omien ja oppilaiden vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Seuraa koulutustarjontaamme.

Lähteet

Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa, Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen, 2016

Papunetin kuvapankki http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki | Paita 1.3.2016 http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki/hak/paita

Vahvuuksien tähti 14.3.2016 http://www.tagxedo.com/

Sirpa Kova
Satu Soila
Catherine ToropainenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto