OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2016

Näkymiä tuleviin opetusalan täydennyskoulutuksiin

Opetushallitus haastaa meidät täydennyskouluttajat vuosittain miettimään ratkaisuja opettajien täydennyskoulutukseen. Tänäkin vuonna OPH:n asettamissa tavoitteissa heijastuu monet opetusalan arjen haasteet. Tulevilla koulutushankkeilla pyritään kehittämään mm. johtamisosaamista, kehittämisosaamista, pedagogista osaamista, aineenhallintaa ja ammatillista osaamista, hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista, kulttuurisen moninaisuuden sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista.

Laadimme EDE-tiimissä koulutushakemuksia kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin. Hyödynnämme jo suunnitteluvaiheessa oman asiantuntemuksemme lisäksi opettajilta, rehtoreilta, varhaiskasvattajilta ja sivistystoimen johdolta saamiamme koulutustoiveita sekä vuosikymmenten aikana kertyneitä verkostoja ja kontakteja muihin opetustoimen täydennyskouluttajiin. Hakuvaiheen suunnitteluun kuuluu olennaisena osana kentän tarpeiden, viimeisimpien tutkimusten ja rahoittajan (OPH) toiveiden jalostaminen käytännönläheisiksi ja vaikuttaviksi koulutuksiksi. Periaatteenamme on ajatella koulutusta laajemmin kuin yksittäisenä seminaarina tai kurssina: parhaimmillaan täydennyskoulutus saa liikkeelle opettajan tai koko työyhteisön kehittymisprosessin, joka jatkuu myös koulutuksen jälkeen. Kehittymisen tulosten toivomme näkyvän myös oppilaiden oppimisessa.

Näkymiä tuleviin opetusalan täydennyskoulutuksiin

OPH tekee päätökset esitetyistä koulutuksista maaliskuun aikana ja ensimmäiset uusien hakemusten mukaiset koulutukset käynnistyvät syksyllä 2016. Uskomme, että tarjonnassamme on jatkossakin monipuolista täydennyskoulutusta, joka haastaa pohtimaan ja kehittämään omaa työtä ja työtapoja sekä löytämään uusia ideoita omaan opetukseen.

Lisätietoja opetustoimen henkilöstökoulutuksen taustoista: http://oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus

Mikko OjalaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto