OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2015

Vuorovaikutteiset verkkokurssit suosiossa - katsaus vuoteen 2014

EDE-tiimi on toteuttanut kokonaan verkossa opiskeltavia täydennyskoulutuskursseja vuodesta 2005. Vuonna 2014 aloitimme yhdeksän puhdasta verkkokurssia, joilla opiskeli yhteensä 315 opettajaa. Tämän lisäksi lähes kaikilla kursseilla hyödynnetään tietoverkkoa monimuotoisesti lähijaksojen ohella ja tukena. Aktiivisia käyttäjiä EDE:n Moodle-oppimisympäristössä oli 2014 vuonna 946.

EDEn verkkokurssien toimintamalli on ajan myötä kehittynyt, mutta toimivat perusperiaatteet ja pedagogiset lähtökohdat on säilytetty. Ohjattujen kurssien keskeinen ajatus on se, että osallistujat ovat vuorovaikutuksessa sekä keskenään että kurssin tuutoreiden kanssa. Näin verkkokoulutus kytkeytyy hyvin arjen koulukulttuuriin, hyvät käytänteet leviävät ja uudet ajatukset tulevat pohdittua kollegojen kanssa valtakunnallisesti. Toiselta opettajalta saatu käytännön vinkki ja tuki voi olla ratkaiseva sysäys esimerkiksi uuden teknologian käyttöönottoon omassa opetuksessa.

Teknisesti ja sisällöllisesti sujuva verkko-opiskelu ei ole itsestäänselvyys, vaikka tekniikka onkin kehittynyt harppauksin. EDEn kehittämä verkkokoulutuskonsepti saa jatkuvasti hyvää palautetta opiskelun sujuvuudesta. Uuden teknologian mahdollisuuksia hyödynnetään muun muassa oppimisympäristöajattelussa, jossa Moodle toimii kurssin keskipisteenä ja toiminnassa käytetään yhä enemmän tarkoituksenmukaisesti valittuja verkon tarjoamia sosiaalisen median ja muita palveluita ja resursseja. Tällöin osallistuja oppii käyttämään palveluja, jotka myös jäävät hänelle opetuksen resurssiksi.

Yksi menestyksekkäästi käytetty verkon palvelu on Googlen tarjoama Hangout, jolla saadaan tarvittaessa melko kynnyksettömästi reaaliaikaista vuorovaikutusta verkkokursseille esimerkiksi ryhmätöihin tai palautetilaisuuksiin. EDEn toiminnassa Hangout on myös kokouskäytössä esimerkiksi kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Verkon palvelujen käytön myötä omien laitteiden käyttö tulee tutuksi, kun verkkokurssi luontevasti toteuttaa Bring Your Own Device (BYOD) -ajatusta.

EDEn verkkokurssien yksi tukijalka on itse tuottamamme laadukkaat verkkovideot, jotka ovat ohjaukseen ja tehtäviin liittyviä tiivitä esityksiä sekä asiantuntijapuheenvuoroja opiskeltavasta

Videopit

aiheesta. Suuri osa verkkokurssiemme asiantuntijoiden videopuheenvuoroista julkaistaan myös julkisessa VideOpit -videojakelussamme.

Videopit sai nimensä viime syksyn nimikilpailussa ja nyt palvelumme kautta voi katsoa jo  yli 70 verkkovideota eri aiheista.

EDE:n verkkovideoita katsotaan sekä verkkokursseilla että erityisesti Videopit-sivuston kautta  todella paljon. Videoita käynnistetään noin tuhat kertaa kuussa. Vuoden 2014 suosituin video oli Martti Hellströmin 15-minuuttinen puheenvuoro “OPS-uudistus koulussa”, joka on avattu yli kymmenentuhatta kertaa.

Videopit-sivuston videot löydät katsottavaksi osoitteesta: http://videopit.fi

Antti Peltonen
Paula AiraksinenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto