OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2015

Lapsilla ja nuorilla oikeus ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltoon sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluihin

Eettiset ohjeetOpetushenkilöstöä kannustetaan lisäämään yhteistyötä ja osallisuutta opiskeluhuoltotyöhön.
Opiskeluhuoltoa halutaan tehtävän voimakkaammin yhdessä lasten, nuorten ja huoltajien sekä muiden viranomaisten kanssa. Yhteisölliselle opiskeluhuollolle on tilausta. Nyt ja tulevaisuudessa toimitaan opiskeluhuoltotyössä linjakkaasti samoilla periaatteilla kaikilla asteilla esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen.

Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa yksittäisen lapsen ja nuoren asioita saa käsitellä ainoastaan monialaisissa asiantuntijaryhmissä. Ryhmän kokoonpano määräytyy tarpeen ja oppilaan/huoltajan suostumuksen mukaan. Tämä linjaus tuo alaikäisellekin oppilaalle aiempaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia omien asioidensa hoidossa.

Jos huoli herää lapsesta ja nuoresta, välitä, ole aktiivinen ja aloitteellinen! Uusi laki velvoittaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstöä opiskeluhuoltotyöhön sekä ohjaamaan oppilaita ja opiskelijoita opiskeluhuollon palveluihin heti tuen tarpeen ilmetessä.

 

Perehdy lisää ajankohtaiseen materiaaliin:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja ops 21.2.2015, Mira Seikkula
Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta voimaan 1.8.2014

Tärkeän asian äärelle kokoontui iso joukko Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan opetushenkilöstöä pohtimaan oppilas- ja opiskelijahuollon käytänteitä uuden lain ja opetussuunnitelman valossa Haapavedellä 21.1.2015. Tilaisuuden mahdollisti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rahoittama Osaava -hanke Laadukas pedagoginen polku Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kouluissa 2014–2015.

Kuraattori Mira Seikkula
Tupoksen yhtenäiskoulu

Suunnittelija Sirpa Kova
TOPIKTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto